רואה חשבון שהועסק בזיו-האפט טוען להפליה ולפיטורין שלא כדין בשל היותו פגוע נפש

לדבריו, משסירב להתפטר, הוא קיבל זימון לשימוע שנערך בטרם הסתיימה חופשת המחלה בה שהה. לטענתו, יומיים לאחר השימוע קיבל התובע מכתב פיטורין וזאת, בלי שנעשה כל ניסיון לבצע התאמות שיאפשרו את המשך העסקתו

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

בבית הדין האזורי לעבודה הוגשה תביעה בסך 130 אלף שקל, מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נגד פירמת רואי החשבון זיו האפט יעוץ וניהול. התובע, רואה חשבון שהועסק בפירמה במשך כשנה, טוען להפלייתו ופיטוריו שלא כדין מחמת מוגבלותו, בשל היותו פגוע נפש. לדבריו, הוא מאובחן כחולה במאניה דפרסיה מ-2011 וכי במהלך תקופת העסקתו אצל זיו האפט בין השנים 2013-2014, הוא קיבל מכתבי הערכה מלקוחות, נבחר מקרב כלל העובדים לבצע משימות איכות כמו חניכת עובדים חדשים ואף קיבל בונוס על הצטיינותו בעבודה.

בתביעה שהוגשה נאמר, כי לאחר כשנה בתפקיד, עקב התדרדרות במצבו הרפואי שהשפיעה על תפקודו בעבודה, יצא התובע לחופשת מחלה שבמהלכה אושפז בבית חולים פסיכיאטרי. לטענתו בעודו שוהה בחופשת מחלה הוא קיבל שיחה טלפונית ממעסיקו הישיר במהלכה דחק בו המעסיק לכתוב מכתב התפטרות מ”טעמי בריאות” תוך שהוא מכתיב לו את נוסח המכתב.

לדבריו, באמצעות עו”ד הדס הולצשטיין-תמיר, משסירב להתפטר, הוא קיבל זימון לשימוע שנערך יומיים לאחר מכן בטרם הסתיימה חופשת המחלה בה שהה. לטענתו, במהלך השימוע הבהיר לו מעסיקו הישיר, כי במהלך תקופת העסקתו היו מעסיקיו מרוצים מתפקודו וכי הוא היה “בסדר גמור”, אולם נוכח התנהלותו בשבועות בטרם יציאתו לחופשת מחלה הוא אינו מתאים לתפקיד. בתביעה נטען, כי יומיים לאחר השימוע קיבל התובע מכתב פיטורין וזאת, לטענתו, מבלי שנעשה כל ניסיון לבצע התאמות שיאפשרו את המשך העסקתו.

לטענתו, פיטוריו בוצעו על רקע מוגבלותו, תוך הפרת איסור ההפליה והחובה לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות הקבועים בחוק השוויון, וכי פיטוריו גרמו לו לנזקים קשים – ממוניים ושאינם ממוניים – ולפגיעה בכבודו כאדם.

התובע מציין, כי מאז פיטוריו הוא לא הצליח להשתלב בחזרה במעגל העבודה כרואה חשבון ונאלץ לעסוק בסיעוד כמקצוע חלופי בשכר חודשי של כ-5,000 שקל.

במכתב התשובה של זיו האפט לפניית בא כוח התובע במכתב התראה בטרם נקיטה בהליכים, הכולל דרישה להשבתו עבודה, בטענה שפיטוריו מהווים הפלייה פסולה, טענה הנתבעת, כי פיטורי התובע לא נבעו מהפלייה לנוכח מוגבלותו, אלא כתוצאה מטעמים ענייניים ומהפרעות קשות במהלך חודשי עבודתו האחרונים, כגון התעסקות בענייניו הפרטיים, העלבת עובדים אחרים וצעקות עליהם, הפרעה קשות חוזרות ונשנות לעמיתיו לעבודה, אי ביצוע עבודה, התעלמות מנהלי העבודה וחבלה בעבודת המחלקה.

תגובת זיו האפט יעוץ וניהול: “פירמת ראיית החשבון והיעוץ העסקי BDO זיו האפט מעסיקה עובדים רבים בהתאם לתנאי החוק בישראל. מטעמי צנעת הפרט לא נכנס מעל דפי העיתון לפרטי המקרה. התביעה הנ”ל טרם הגיעה אלינו וכשתתקבל נשיב בהתאם”.

Be the first to comment

Leave a Reply