רופא חטיבתי שנפצע קשה בתאונת אימונים תובע את משרד הביטחון: מיום הכניסה לתפקיד שולם לו תשלום עבור 21 ימי כוננות בלבד

משרד הביטחון נתבע בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשלם כ-820 אלף שקל לד"ר מרדכי לובוצקי המכהן מזה כ-7 שנים בתפקיד סגן הרופא הראשי של אגף השיקום

משרד הביטחון נתבע בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשלם כ-820 אלף שקל לד”ר מרדכי לובוצקי המכהן מזה כ-7 שנים בתפקיד סגן הרופא הראשי של אגף השיקום. זאת בגין הפרשי שכר מולן, אי עריכת שימוע כדין, הפרת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, ואי מתן הודעה לעובד על שינוי תנאי העסקה.

לובוצקי מציין כי במהלך שירותו בתפקיד של רופא חטיבתי, הוא נפצע קשה בתאונת אימונים, וכיום הוא מוכר כנכה צה”ל בשיעור של 57% נכות לצמיתות.

לטענתו, מיום כניסתו לתפקיד סגן הרופא הראשי שולם לו מדי חודש תשלום עבור 21 ימי כוננות, ואולם בשנת 2015 הוא גילה כי משרד הביטחון משלם לו בחסר. לדבריו הוא זכאי לתשלום של 28 כוננויות מדי חודש, והתחוור לו כי קודמיו בתפקיד זכו לתשלום של 28 ימי כוננות, וכי הרופא הראשי זכה ל-35 ימי כוננות.

בתביעה נאמר כי רק בחלוף יותר מ-3 שנים ממועד פנייתו הראשונה לגורמים הרלוונטיים באמרכלות אגף השיקום בבקשה לתיקון הטעות, הוא זכה לקבל תשובה רשמית מנציבות שירות המדינה. המדינה דחתה את פנייתו בנימוקים חסרי יסוד אשר אף עומדים בסתירה להתנהלות משרד הביטחון עד ליום כניסתו לתפקידו.

עוד נטען בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד גדעון רובין ומעין אמיר כי לתובע לא שולמו במלואם הפרשי השכר המגיעים לו בגין התקופה בת 5 חודשים בה כיהן תחת מינוי של רופא ראשי, וכי במקום לשלם לו שכר בגין 35 כוננויות לחודש שולם לו שכר של 28 כוננויות לחודש. כמו כן ההפרשות לקרן השתלמות שולמו באופן חלקי בלבד, ולא שולמה לו תוספת מקצועות מיוחדים.

בנוסף, החל מחודש ינואר 2016, פסק משרד הביטחון מלשלם לתובע דמי אחזקת רכב להם הוא זכאי כחלק מתנאי העסקתו, בטענה כי היות והוא נמנה על אוכלוסיית נכי צה”ל וזכאי לרכב רפואי מדובר ב”כפל הטבות”. לדברי התובע מדובר בשינוי חד צדדי של תנאי העסקתו, ללא עריכת שימוע, וללא מתן הודעה כנדרש בחוק, ותוך הפלייתו מחמת מוגבלותו.

אשר על כן מתבקש בית הדין להצהיר כי התובע זכאי לתשלום 28 ימי כוננות מדי חודש ולתשלום דמי אחזקת רכב מלאים כפי שמקבלים יתר הרופאים המועסקים במשרד הביטחון, לחייב את משרד הביטחון לשלם לתובע את הפרשי השכר המולן להם הוא זכאי בתוספת ריבית הצמדה והפרשות סוציאליות, וכן בתשלום הפרשי דמי אחזקת רכב אשר נגרעו משכרו שלא כדין. בנוסף בפיצוי על היעדר שימוע טרם שינוי תנאי העסקה ואי מתן הודעה לעובד כדין, פיצוי על הפלייה פסולה מחמת מוגבלות, ופיצוי הלנת שכר בהתייחס ל-3 שנות העבודה שקדמו למועד הגשת התביעה.

Be the first to comment

Leave a Reply