ריב בין שותפים בחברת איי ג’אמפ: לא ניתן למשוך צ’קים או לקבל משכורות

לטענת סבה ודדיה המשיבות מפעילות "אלימות כלכלית" כלפיהם, מובילות את החברה אל סף התהום הכול מתוך מגמה "לייאש" את המבקשים ולגרום להם למכור את חלקם בנזיד עדשים

הוועדה ליציבות פיננסית
הוועדה ליציבות פיננסית

מיכאל דן סבה מכפר סבא ואברהם דדיה מחיפה טוענים כי שותפיהם בבעלות בחברת איי ג’אמפ, החברה הציבורית עילדב השקעות וחברת אבישי ק. נכסים, מסרבות לחתום על השיקים המיועדים לתשלום הוצאותיה השוטפות של החברה, דבר המציב את החברה במצב של קיפאון פיננסי מוחלט.

לדברי סבה מנכ”ל החברה ודדיה המשנה למנכ”ל, שותפותיהם אינן מסכימות לחתום על שיקים המיועדים לספקי החברה – מהלך שאף הוא מסכן את המשך יכולתה לייצר הכנסות ולהתקיים, וחושף אותה לתביעות ומדרון חלקלק בדיני חדלות הפרעון.

בפנייתם לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להורות למשיבות לחתום לאלתר על השיקים המיועדים לצרכיה השוטפים ולספקיה של החברה, נטען כי אם יתאפשר למשיבות להמשיך בסירובן לחתום על שיקים ולקפח את המבקשים, קיים חשש סביר כי החברה תקרוס ואז יאבדו המבקשים את כל רכושם.

לטענת המבקשים, המשיבות אף העבירו בדרכים עקלקלות החלטות המונעות מסבה למשוך שכר, באופן בו הוא אינו מקבל שכר מאז חודש יולי 2018 ואילו דדיה אינו מקבל דמי ניהול מאז חודש ספטמבר האחרון.

לטענת סבה ודדיה המשיבות מפעילות “אלימות כלכלית” כלפיהם, מובילות את החברה אל סף התהום מתוך הבנה ברורה כי החברה היא כל עולמם של סבה שהנו בעל המניות הגדול ביותר בחברה (37%) והאחראי יחד עם רעייתו לרעיון הקמת מתחם טרמפולינות וקירות טיפוס בישראל, וקרוב משפחתו אברהם דדיה המחזיק ב-17% ממניות החברה. זאת תוך אדישות לגורל החברה ותוך פגיעה קשה בה, וממחשבה לפיה “המטרה מקדשת את האמצעים”.

בשבועות האחרונים נטען עוד בפנייה לבית המשפט מבטלות המשיבות ישיבות, מתחמקות מקיום פגישות, מסרבות לחתום על שיקים, ואינן מאשרות העברת כספים לעובדים וספקים, והכול מתוך מגמה “לייאש” את המבקשים ולגרום להם למכור את חלקם בנזיד עדשים.

לדברי המבקשים באמצעות עו”ד תומר פרסלר המצב העכשיו הוא כי בינם לבין המשיבות קיים חוסר אמון בסיסי המתבטא בחוסר יכולת מינימלית לקיים דו שיח. המבקשים מציינים עוד כי המשיבות מנצלות באופן בוטה לרעת החברה ולטובתן שלהן את העובדה לפיה זכויות החתימה בחברה קובעות כי יש צורך בשתי חתימות גם יחד: האחת חתימתם של אחד מביניהם והשנייה חתימתה של אחת מבין המשיבות, בכדי לחייב את החברה, באופן שהלכה למעשה לא ניתן להוציא כספים מהחברה ללא אישורן או חתימתן.

בית המשפט מתבקש עוד להורות למשיבות לקיים את התחייבותן החוזית ולהזרים לחברה הלוואה בסך שלא יפחת מ-3 מיליון שקל, וזאת באופן שיאפשר את המשך קיומה של החברה תוך עמידה בכל התחייבויותיה לרבות תשלום שכרם של המבקשים. כמו כן להורות על ביטולה של ההחלטה המונעת מהמבקשים קבלת שכר, וכן להורות על ביטולה של ההחלטה לפעול להחלפת מנכ”ל החברה, ובכלל זאת לחדול מניסיונותיהן לאתר מנכ”ל חדש שיחליף את סבה.

בפנייה לבית המשפט מצוין כי המבקשים יחד עם שחר קרטס הקימו בחודש יולי 2015 את חברת איי ג’אמפ שהינה כיום החברה המובילה בענף הפעלת מתחמי טרמפולינות, קירות טיפוס, ופארק חבלים. לחברה שבעה סניפים ויש לה חברה בת בשם איי ג’אמפ בהיכל המפעילה חלק מסניפיה.

לא היה ניתן לקבל את תגובת המשיבים.

Be the first to comment

Leave a Reply