רכבת שדים: מה מתרחש בהנהלת הסופרלנד והלונהפארק שגורם להשבתה של הפארקים מתחילת השנה?

על פי התביעה של EAGLE OVERSEAS PROPERTIES המחזיקה חצי מחברת עיר השעשועים בעלת הפרקים. לאחר הגיעו לגיל 70 שמואל יחיא היה אמור לפרוש מתפקידו כמנכ"ל, אך הוא נאחז בכיסאו כבקרנות המזבח. הדירקטורים מטעמו של יחיא פועלים בניגוד מובהק לטובת החברה ומסרבים בתוקף לחתום על המסמכים אשר מסנדלים את הפארקים

רכבת הרים. אילוסטרציה. תמונה: pixabay
רכבת הרים. אילוסטרציה. תמונה: pixabay

חברת EAGLE OVERSEAS PROPERTIES בעלת מחצית מהמניות בחברת עיר השעשועים טוענת כי החל מראשית השנה, משותקת חברת עיר השעשועים וכל המתחמים שלה- הלונה פארק בתל אביב, הסופרלנד בראשון לציון ומתחם ההחלקה על הקרח (“אייסקייט“) בגני התערוכה- סגורים ומסוגרים. זאת, לטענתה, בשל מבוי סתום בדירקטוריון החברה המסכל את חידוש רישיונות העסק ואת החזרתה של החברה לפעילות.

בבקשה דחופה לסעד זמני שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד שמואל יחיא שותפה לחברת עיר השעשועים. יחיא מחזיק במחצית ממניות החברה נמנה על מקימיה ושימש כדירקטור בה וכמנהלה במשך 20 שנה. נגדו נטען כי משנאלץ יחיא לקיים פסק בוררות שאכף עליו התחייבות שנטל על עצמו לסיים את כהונתו כמנכ”ל החברה, הוא גמר אומר להחריב את החברה.

לדברי המבקשת יחיא התחייב לסיים את כהונתו כמנכ”ל החברה עם הגיעו לגיל 70 (מחצית חודש מרץ 2016), ואולם בהגיע המועד להיערך להחלפתו הוא סירב במפגיע לדון בכך, מנע כל הליך לאיתור מחליף, והמשיך להיאחז בכיסאו כבקרנות המזבח.

רק בסוף חודש נובמבר 2017 לאחר שבית המשפט העליון דחה את בקשתו למתן רשת ערעור על פסק הדין המאשר את פסק הבוררות הקובע כי כהונתו כמנכ”ל הסתיימה, נאלץ יחיא להודיע על “סיום כהונתו” כמנכ”ל החברה.

עד מתי יושבתו גני השעשועים? אילוסטרציה.
עד מתי יושבתו גני השעשועים? אילוסטרציה.

אלא שמרגע שנכפה עליו לקיים את התחייבותו לפרוש מתפקיד המנכ”ל פועל יחיא, לטענת המבקשת, באופן שיטתי לפגיעה בחברה ולשיתוק פעילותה, כשמבחינתו כך נראה אם הוא לא יעמוד בראש החברה פשוט לא תהיה חברה.

בפנייה לבית המשפט נטען כי כדי להגשים את מטרתו הודיע יחיא על התפטרותו מתפקידו כדירקטור בחברה זמן קצר טרם פקיעת רישיונות העסק של החברה, ומאז הוא ממשיך לסכל מינויו של מנכ”ל חדש לחברה. כך בין היתר באמצעות הדירקטורים החדשים שמונו על ידו לדירקטוריון החברה (עוה”ד דרור בולקינד וארז ללקין) פועל יחיא לסיכול חידוש רישיונות העסק של החברה שפקעו ביום ה-31 בדצמבר 2017. וכפועל יוצא החברה משותקת ומתחמיה סגורים.

לדברי המבקשת לצורך חידוש רישיונות העסק נדרשת חתימת מנהל החברה על מסמכים שונים מול עיריות תל אביב וראשון לציון ומשטרת ישראל, ואולם מאחר ויחיא הביא לכך שבמועד עזיבתו את תפקיד המנכ”ל לא יהיה לו מחליף, אין כעת מנכ”ל לחברה והדירקטוריון שיחיא בחר להתפטר ממנו הוא שמתפקד כמנכ”ל על פי דין. לפיכך הסמכות והחובה לחתום על מסמכי הרישוי מוטלת על הדירקטוריון המונה שני דירקטורים מטעם המבקשת ושני דירקטורים מטעמו של יחיא, ועל החלטותיו להתקבל פה אחד. ואולם הדירקטורים מטעמו של יחיא פועלים בניגוד מובהק לטובת החברה ומסרבים בתוקף לחתום על המסמכים. זאת בטענה הבלתי נתפסת לפיה הם אינם מוכנים לשאת באחריות הנלווית לחתימה, ובטענה המופרכת כי בעלי המניות של החברה הם אלה הצריכים לחתום על המסמכים.

נוכח זאת נוצר בדירקטוריון מבוי סתום המסכל את חידוש רישיונות העסק ואת החזרתה של החברה לפעילות.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד יעקב שרביט, ד”ר מורן ימיני, ומאור רוט נטען כי החברה מצויה על סף תהום, והסעד המבוקש על ידי המבקשת  להתיר לרפי בציר דירקטור ומורשה החתימה מטעמה לפעול לחידוש רישיונות העסק שלה הכרחיים בכדי לאפשר לה לחדש את רישיונות העסק ללא תלות ביחיא ובדירקטורים מטעמו, ובכך להציל אותה מקריסה. הסעד הזמני מבוקש עד להכרעה בהליך הבוררות במסגרתו מתבקש הבורר על ידי המבקשת שימונה לקבוע מנגנון להיפרדות בין הצדדים בינה לבין יחיא או עד למינוי מנכ”ל קבוע לחברת עיר השעשועים, לפי המוקדם.

מנציגי המנכ”ל נמסר כי “הבקשה המדווחת הנה בקשה טקטית במסגרת “יקיצה מאוחרת” של זכרונה של איגל (Eagle) ועובדה היא שבית המשפט לא נעתר לבקשתה.  מדובר בניסיון למשוך תשומת לב משתי תביעות נגדיות שיזמו דירקטורים מטעם יחיא ותביעה אישית מטעם יחיא העוסקים בסיבות המהותיות לשיתוק עיר השעשועים ובכללם –  חוסר האפשרות לדעת מה זהות הנהנים הסופיים, קרי  – מי הם בעלי המניות באיגל, כמו גם מניעת מינוי מנכ”ל על ידי איגל וסיכול עבודת דירקטוריון החברה בעניינים אלו, הכל במסגרת מאבק שליטה שעליו הכריזה איגל בניסיון לדחוק את רגליו של סמי יחיא מחוץ לחברה. למרות הניסיונות הציניים לחבל בחברה, סמי יחיא משוכנע כי בית המשפט יבחין בתמונה לאשורה וישים סוף לסאגה הזו.

Be the first to comment

Leave a Reply