רשות הטבע והגנים פנתה לבית משפט לבטל את סכסוך העבודה ברשות

עמק החולה

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה לאסור בצו מניעה על נציגת העובדים להשבית את פעילותה או לנקוט בעיצומים או שיבושים כלשהם. הרשות מבקשת גם למנוע את האפשרות לסגור את אתריה, כולם או חלקם.

כסעד עיקרי מתבקש בית הדין להורות על ביטול הכרזת סכסוך העבודה מה-12 ביוני 2019 מחמת היותה בלתי תקיפה ומנוגדת להסכמים הקיבוציים החלים ברשות, וכן צו המורה לנציגות העובדים להימנע מלהתערב בהחלטות ניהוליות של הרשות.

במבוא לבקשה נאמר כי היא מוגשת בעקבות התנהלות בוטה, כוחנית, מזלזלת, משתלחת, וחסרת תום לב מצד ועד העובדים ברשות, לרבות תוך הפצת מסרי הסתה, הכפשה, המרדה, ודברי בלע של ממש. כמו כן בקשה זו מוגשת בעקבות הכרזה על סכסוך עבודה כל זאת בתקופה שבה ההסתדרות והוועד הארצי של עובדי הרשות מחויבים לשקט תעשייתי על בסיס הצהרה של מיצוי תביעות, ועוד סביב עילות שאין להן כל בסיס.

לטענת הרשות ועד העובדים נוהג להתערב בהחלטות לא לו, עד כדי הפרעה למהלך העבודה התקין, ונדמה כי הוועד אינו מודע לתפקידו במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים ברשות, והא עותר כל העת להחליף את מקומה של הנהלת הרשות אף במחיר של פגיעה ביחסי העבודה, לרבות פגיעה בעובדים עצמם.

בנוסף לכך ועד העובדים אף מפר את חובתו לסייע להנהלה בקיום המשמעת בעבודה וביצירת יחסי גומלין בין ההנהלה ובין העובדים, ואף ממריד את העובדים לפעול בניגוד לכך.

בבקשה שהוגשה באמצעות עורכת הדין נעמה שבתאי בכר ודפנה פיש שליסלברג נאמר כי העילות שפורטו בהכרזת סכסוך העבודה הן דרישת הוועד לניהול משא ומתן לצורך הסדרת אופן השימוש באמצעים הטכנולוגיים השונים לצורך ארגון, בקרה, ושליטה ואשר לטענת הוועד נעשה בהם שימוש לצורך מעקב אחרי העובדים. בנוסף נקיטה בשורה של שינויים חד צדדיים אשר יש להם השלכות משמעותיות על העובדים ללא כל משא ומתן עם נציגות העובדים, התעלמות ההנהלה מפניות נציגות העובדים להסדרת נושא הגמול בגין העבודה בשבת ובחג. בנוסף טענה לפיה ההנהלה מבצעת שינוי ארגוני חד צדדי ביחידות הרשות ללא ניהול משא ומתן עם נציגות העובדים, טענה לחד צדדיות במערכת יחסי העבודה ואי ניהול משא ומתן על סוגיות הנוגעות לתנאי העסקת העובדים או ליחסי העבודה במקום, ופגיעה בכוחם הארגוני של העובדים ובנציגותם. 

לדברי הרשות הגבלת השביתה נדרשת לנוכח חוסר הפרופורציה הבוטה בין עילות הסכסוך מחד והנזקים האדירים הצפוים לרשות ולצדדים שלישיים ככל שהשביתה תצא אל הפועל, כאשר טרם מוצתה ההידברות בין הצדדים, וממילא אין הכרזת סכסוך בת תוקף המאפשרת לנקוט בשביתה.

במענה לבקשה נטען על ידי ההסתדרות כי מדובר בבקשה שערורייתית המגלה טפח ומסתירה טפחיים, וכי מצב הדברים לאמיתו הוא שהרשות פועלת באורח משולח רסן בעובדיה, מתקינה כנגדם אמצעי מעקב הקלטה וצילום ללא שיח או הסכמה, משנה סדרי עולם, ופוגעת בעובדיה, והכול בכוחנות שאין לה תקדים.

Be the first to comment

Leave a Reply