שאלה של 10.5 מיליון שקל: אלביט מערכות מנסה לבטל את הקנס של ביטוח לאומי

ההוצאות שחויבו בדמי ביטוח בגין הסעות לעובדים, שווי ארוחות ומתנות, ופעולות רווחה אינן בגדר הטבה או קצובה החייבות בדמי ביטוח, אלא בגדר הוצאות עודפות או הוצאות מוכרות

משרדי אלביט. תמונה: ויקימדיה
משרדי אלביט. תמונה: ויקימדיה

אלביט מערכות מבקשת להורות למוסד לביטוח לאומי לבטל את קביעתו לתשלום דמי הביטוח לשנים 2014-2017 אשר השית עליה, בסך של 10.5 מיליון שקלים במסגרת ביקורת ניכויים, לרבות הטלת תוספת הקנסות.

לדברי אלביט מערכות, בהתבסס על שומות ניכויים של רשות המסים לשנים 2014-2017 שנקבעה בעקבות הסכם פשרה בינה לבין הרשות, חייב אותה הביטוח הלאומי בשונה מעמדת מס הכנסה, בתשלום דמי ביטוח בגין הסעיפים: הסעות לעובדים, שווי ארוחות, שווי מתנות ופעולות רווחה. בנוסף היא חויבה בתשלום דמי ביטוח בגין סעיף “פריסת שכר נוסף” ו”רכיבי שכר שליליים בברוטו” וזאת בניגוד לשומת הניכויים של רשות המסים.

לטענת אלביט בתביעתה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ההוצאות שחויבו בדמי ביטוח בגין הסעות לעובדים, שווי ארוחות ומתנות, ופעולות רווחה אינן בגדר הטבה או קצובה החייבות בדמי ביטוח, אלא בגדר הוצאות עודפות או הוצאות מוכרות. כמו כן סעיפי החיוב הללו לא יוחסו פרטנית לעובדים ואינם חייבים בדמי ביטוח, ועל כן דינה של קביעת הוצאות מסוימות כ”הטבות לעובדים” להתבטל.

עוד טוענת אלביט כי הוצאותיה שנטענו על ידי הביטוח הלאומי כי הן מהוות “הכנסות עבודה” החייבות בדמי ביטוח אינן בגדר הטבות החייבות בדמי ביטוח, ואינן הכנסה אצל העובדים, אלא הן בגדר הוצאות עודפות או הוצאות מוכרות במהותן.

לדברי אלביט, הביטוח הלאומי לא ייחס את סך החיובים שבקביעתו לעובדים מסוימים אלא חייב אותה באופן כוללני (גלובלי) תוך הנחה שכל הוצאה ניתנת לכאורה לייחוס פרטני באופן שווה לכל אחד ואחד מעובדיה. זאת בעוד שאין ספק שעובדים רבים לא נהנו או לא קיבלו חלק מההטבות לכאורה ושלא ניתן לייחס אותן לכלל העובדים.

עוד נטען בתביעה כי להלכה למעשה חישב וחייב המוסד לביטוח לאומי את אלביט בדמי ביטוח על הוצאות שבספריה בדרך של חיוב גלובלי, על פי נוסחה מסוימת שהותוותה בהסכם הפשרה מול מס הכנסה, ומבלי שבחן ושקל את מהותן של ההוצאות במשקפיו כמוסד סוציאלי האמון על תשלומי הגמלאות לעובדים.

שיטה זו טוענת אלביט היא בניגוד לעקרון העומד בבסיס גביית דמי ביטוח ובניגוד לשיקול הביטוחי, וכמובן שלא על בסיס הכנסתו האמתית של כל עובד.

עוד טוענת אלביט באמצעות עו”ד יגאל אלקובי כי אין בעובדה לפיה הסכימה להסכם פשרה עם מס הכנסה ביחס להוצאות האמורות כדי להוות הודאה לפיה נהגה ברשלנות או לא נכון מבחינה מקצועית.

Be the first to comment

Leave a Reply