שביתת עובדי כלל ביטוח נמשכת – הפגנת מחאה תיערך מול בית המנכ”ל איזי כהן

מדובר ביום החמישי של השביתה ונכון למועד זה אין צפי לסיומה

ועד עובדי כלל ביטוח

השביתה הכללית של כ-4,000 עובדי קבוצת כלל ביטוח נמשכת ונכון למועד זה אין צפי לסיומה. מההסתדרות נמסר, כי במקביל לשביתה, ביום ו’ הקרוב, 23 ביוני, יפגינו העובדים מול ביתו של מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן בהרצליה. פרטים נוספים לגבי מועד ההפגנה ומיקומה תפורסם ההסתדרות בהמשך.

הצעדים הארגוניים בהם נוקטים העובדים מתקיימים במחאה על כך שהמשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש לא קודם, לאחר שתוקף ההסכם הקודם פג בדצמבר 2016.

במסגרת השביתה לא ניתנים באופן גורף שירותי החברה השונים, לרבות קבלות קהל וטיפול בפניות באמצעות מוקדי שירות הלקוחות. כמו כן, לא ניתן שירות למעסיקים, לא נשלחים דוחות, מכתבים ומסמכים אל הלקוחות ולא מבוצעות פעולות השקעה הקשורות לכספי העמיתים. בנוסף לכך סוכנים לא יכולים להנפיק פוליסות של החברה ולא מתאפשרים פדיונות של כספי פנסיה.

תוספת של 1-3% לשכר תוך הבטחה כי השכר לא יישחק ריאלית, הגדלת תקציב הבונוס ב-25% והגדלת תקציב הרווחה ותוספות נוספות – אלו הם עיקרי הצעתה של כלל ביטוח לעובדים, כפי שהופיעו באיגרת ששלחה הנהלת החברה לעובדים.

עוד הציעה החברה לעובדים תכנית פרישה מרצון לעובדים מבוגרים בתנאים מועדפים. להערכת החברה העלות הכוללת של התנאים שהוצגו אינה מהותית בהשוואה לתנאי ההסכם הקיבוצי הקיים והיא מסתכמת בגידול של עשרות מיליוני שקלים לשנה ביחס להוצאה הקיימת.

עוד מתייחסת החברה למו”מ מול ועד העובדים, ומציינת: למיטב ידיעת החברה, קיימים פערים גדולים בעמדות ההנהלה והוועד לגבי התנאים הכלכליים של ההסכם הקיבוצי. החברה מודיעה כי צעדי ההשבתה שנוקט ועד העובדים עדיין נמשכים וכי החברה אינה יכולה בשלב זה להעריך את תוצאות הצעדים האמורים.

 

Be the first to comment

Leave a Reply