שוק קרנות הפנסיה – מגמת הגידול נמשכת

הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעור ההפקדות אליהן נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה. סיכום שוק קרנות הפנסיה החדשות 2018

איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל כולל מגוון תכניות פנסיוניות המוצעות לציבור, כאשר באפשרותו לבחור בכל עת לחסוך בכל אחת מן התכניות. בסוף שנת 2018 נצברו כספים בהיקף של 870 מיליארד שקל בתכניות פנסיוניות, בקרנות פנסיה חדשות, בקופות גמל לתגמולים ובתכניות ביטוח, לעומת 819 מיליארד שקל בראשית השנה.

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל – 31 בדצמבר 2018:

היקף נכסים: בשנת 2018 נמשכה המגמה של גידול בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את קרנות הפנסיה החדשות מאז הקמתן לראשונה בשנת 1995. בסוף שנת 2018 הסתכמו סך נכסי קרנות הפנסיה החדשות בכ-336 מיליארד שקל, סכום המבטא גידול בשיעור של יותר מ-10% במהלך שנת 2018, לאחר גידול בשיעור של יותר מ-19% ב-2017 וגידול של כמעט 16% בשנת 2016.

צבירת נכסים: בשנת 2018 נהנו קרנות הפנסיה החדשות מצבירה חיובית, כניסת כספים העולה על יציאת כספים, בהיקף של כ-32 מיליארד שקל. לאורך כל השנים, מאז הקמת קרנות הפנסיה החדשות, מתאפיין השוק בצבירה חיובית, אשר הולכת וגדלה מדי שנה. הצבירה החיובית הגדלה מבטאת את מדיניות משרד האוצר להגדיל את החיסכון לפנסיה של הציבור. מדיניות האוצר באה לידי ביטוי בהטלת חובה על ציבור העובדים, שכירים ועצמאים, לחסוך במסגרת קרנות פנסיה תוך מתן עדיפות לחיסכון במכשיר זה על פני מוצרים תחליפיים והגדלת שיעורי ההפקדה לתכניות פנסיוניות מתוך השכר.

בשנת 2018 הופקדו לקרנות פנסיה כ-40 מיליארד שקל, כאשר בשנת 2017 הופקדו כ-36 מיליארד שקל ובשנת 2016 כ-32 מיליארד שקל. הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעור ההפקדות אליהם נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה.

דמי ניהול: חוסכים בקרנות פנסיה חדשות משלמים דמי ניהול משני סוגים. דמי ניהול מן הצבירה בחשבון החוסך בקרן הפנסיה ודמי ניהול מן ההפקדות ככל שנעשות לקרן הפנסיה. בשנת 2018 שיעורי דמי הניהול הממוצעים בקרנות פנסיה מקיפות הסתכמו ב-0.22% מן הצבירה ו- 2.32% מן ההפקדות. גם בשנת 2018 נמשכה המגמה של ירידה בדמי הניהול בשוק. אלו שיעורי דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר מאז החלו לפעול קרנות הפנסיה החדשות. שחיקת דמי הניהול נובעת מתחרות גדולה בשוק, שהתעצמה בעקבות מעורבות משרד האוצר והיוזמה לקביעת קרנות פנסיה ברירת מחדל. אלה נבחרו על בסיס המחיר הנמוך שהציעו והן מאפשרות לכל אחד להצטרף ולנייד כספים מכל קרן פנסיה לקרן פנסיה שנבחרה כברירת מחדל בדמי ניהול נמוכים מאוד.

 

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל- 31 בדצמבר 2018

___

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל

Be the first to comment

Leave a Reply