שכרו של איזי כהן, המנכ”ל היוצא של כלל ביטוח, הסתכם ב-2.9 מיליון שקל ב-2017

שכר הבכירים. השכר התבסס על השכר המקסימלי הקבוע בחוק שכר הבכירים מ-2016. ענת לוי, מנהלת חטיבת ההשקעות, השתכרה 2.7 מיליון שקל

שכרו של איזי כהן, המנכ”ל היוצא של כלל ביטוח עמד על 2.9 מיליון שקל בשנת 2017. כך מראה הדוח הכספי של החברה שפורסם היום (א’). שכרו של כהן נקבע על בסיס השכר המקסימלי בחוק תגמול לבכירים העומד על 2.5 מיליון שקל לשנה ותגמול אופציות שניתנו לו במועד החתימה על העסקתו, טרם כניסת החוק לתוקף (ידיעה על דוח החברה – בעמוד 1).

ענת לוין, מנהלת חטיבת השקעות מימון ופיננסים ומנכ”לית כנף, השתכרה 2.7 מיליון שקל בשנת 2017. שכרה מורכב משכר שנתי בסך של 1.7 מיליון שקל, מענק של כ-800 אלף שקל ותשלום מבוסס מניות בסך של 286 אלף שקל. דניאל כהן, מנהל חטיבת הבריאות ומערך הלקוחות, השתכר 2.5 מיליון שקל. התגמול הורכב משכר של 1.4 מיליון שקל, כ-800 אלף שקל מענק ו-200 אלף שקל תשלום מבוסס מניות.

ב-7 במרס 2018 הודיע כהן, שכיהן כמנכ”ל החברה כמעט חמש שנים, על כוונתו לסיים את תפקידו בחברה. כהונתו צפויה להסתיים במהלך חודש יוני 2018.

איזי כהן, מנכ”ל כלל ביטוח הפורש

כהן מסר: “אני גאה לסיים כהונה של 5 שנים, בה אני משאיר חברה איתנה בעלת מבנה הון חזק. ההון העצמי בחברה גדל ב-5 השנים האחרונות מסך של כ-3.4 מיליארד שקל לסך של כ-5 מיליארד שקל (גידול של כ- 48%). סך החוב והוצאות המימון הופחתו משמעותית, תיקי הביטוח טויבו ורווחי חיתום שופרו, מערכי ניהול סיכונים, בקרה ואכיפה – שודרגו, מערכות המיכון פותחו ושודרגו באופן מהותי למערכות מידע שהן ברובן מהמתקדמות בענף, כמו גם לאחרונה יישמנו חזון דיגיטלי מתקדם, רחב היקף, לטובת לקוחות וסוכני החברה. אין לי ספק, שאסטרטגיה זו של השקעות והפרשות בראייה לטווח ארוך, אשר דרשה מידת הקרבה בתוצאות המדווחות בזמן הקצר, תוכיח את עצמה והחברה תציף ערך רב ותשביח את עצמה בעתיד”.

המנכ”ל היוצא הוסיף: “תוצאותיה העסקיות של כלל ביטוח לשנת 2017 משקפות את אסטרטגיית החברה בחמש השנים האחרונות, שבסיסה ניהול עסקי לטווח הארוך. כלל ביטוח עברה מהפיכה של ממש בחיזוק חוסנה העסקי והטכנולוגי לשנים הבאות. בתוך כך חוזקו הרזרבות הכספיות של החברה ועודכנו זכויות העמיתים והמבוטחים”.

טבלת השכר של בכירי כלל ביטוח (באלפי שקלים):

(מקור: הדוח הכספי של כלל ביטוח)

Be the first to comment

Leave a Reply