שכר הבכירים בהפניקס: יצחק עוז מנכ”ל אגם לידרים השתכר 9.7 מיליון שקל ב-2017

רן גבעון, מנכ"ל כהן גבעון השתכר 4.7 מיליון שקל ב-2017. שכרו השנתי של אייל לפידות מנכ"ל הפניקס עמד על 3.5 מיליון שקל

יצחק עוז מנכ”ל משותף באגם לידרים השתכר 9.7 מיליון שקל ב-2017. כך עולה מהדוח של הפניקס. הרווח הכולל של הסוכנות הסתכם ב-53 מיליון שקל. עוז מחזיק 40% מהמניות של סוכנות הביטוח אגם לידרים אחזקות. תנאי שכרו של עוז תלויים ברווחיות הסוכנות ואינם כפופים לחוק שכר בכירים ולמדיניות התגמול של החברה.

רן גבעון, מנכ”ל כהן גבעון סוכנות ביטוח, השתכר 4.7 מיליון שקל ב-2017. שכרו הכולל של גבעון הורכב משכר בסך 1.5 מיליון שקל ומענק של 2.9 מיליון שקל ותגמולים נוספים. סוכנות כהן-גבעון רשמה רוווח כולל של כ-4 מיליון שקל. גבעון מחזיק ב-48% מממניות סוכנות הביטוח ושכרו נקבע בהתאם להסכם בעלי מניות וניהול בין שני הצדדים (חברת הביטוח והסוכנות). בדומה לעוז, תנאי התגמול של גבעון תלויים, בין היתר, ברווחיות הסוכנות ואינם כפופים להוראות שכר בכירים ולמדיניות התגמול של הפניקס.

אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס, ששכרו כפוף להוראות שכר הבכירים השתכר 3.5 מיליון שקל בשנת 2017. שכרו החודשי של לפידות הוא 136 אלף שקל בחודש, לצד תגמול שנתי של 1.1 מיליון שקל. לפידות מכהן כמנכ”ל החברה החל מיוני 2009 ומחזיק בכ-1% ממניות הפניקס.

Be the first to comment

Leave a Reply