שכר לימוד: ההסתדרות רוצה לקחת צד בסכסוך הקיבוצי במכון ויצמן

בפנייה לבית הדין נאמר כי לאחר כ-40 שנים בהן קיימו וכיבדו הצדדים את ההסדר הקיבוצי אשר הוסכם בינהם בשנת 1985, החליט מכון ויצמן למדע באופן חד צדדי לבטל הטבה אשר ניתנה לעובדים מכוח ההסדר האמור במשך עשרות שנים

מכון ויצמן. צילום: Deror avi

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשת צד בסכסוך קיבוצי להורות על ביטול החלטתו החד צדדית של מכון ויצמן למדע שלא לשלם לעובדיו החזר שכר לימוד בגין רישום ילדיהם לתיכונים.

בפנייה לבית הדין נאמר כי לאחר כ-40 שנים בהן קיימו וכיבדו הצדדים את ההסדר הקיבוצי אשר הוסכם בינהם בשנת 1985, החליט מכון ויצמן למדע באופן חד צדדי לבטל הטבה אשר ניתנה לעובדים מכוח ההסדר האמור במשך עשרות שנים.

לטענת ההסתדרות מדובר בהפרה בוטה של כל חובות תום הלב החלות על המכון כצד ליחסי עבודה קיבוציים, וכי המכון החליט לעשות דין לעצמו, וזאת תוך התעלמות בוטה מהתחייבותו על פי ההסדר הקיבוצי ומהוראות הסכם 2007, וכן תוך הפרת חובתו לנהל עם נציגות העובדים משא ומתן בנוגע לכוונתו לשינוי הנעשה בתנאי עבודתם של העובדים. וזאת תוך התעלמותו מעמדת ועד העובדים אשר התנגד לביטול ההטבה שעניינה השתתפות המכון בשכר הלימוד ללימודי התיכון של ילדי עובדי המכון.

עוד נטען בבקשה כי מכון ויצמן למדע פשוט עושה דין לעצמו תוך שהוא רומס ברגל גסה הן את העקרונות שבבסיס יחסי העבודה הקיבוציים, והן את הזכות שניתנה לעובדים במסגרת הסכמות שגובשו בין הצדדים ויושמו בפועל במשך יותר מ-40 שנים.

לדברי ההסתדרות המכון איננו יכול לפעול בניגוד מוחלט ללשונו של הסדר קיבוצי עליו הסכימו הצדדים, וחמור מכך הוא אינו יכול לפעול בניגוד גמור להוראת הסעיף שבהסכם 2007 המאשררת את תוקפו של ההסדר הקיבוצי, ואשר עוגנה בהסכם קיבוצי מחייב.

בפנייה לבית הדין נאמר כי מדובר בזכות קיבוצית אשר עוגנה בהסדר קיבוצי תקף ומחייב, וכי מדובר בהטבה שהפכה לחלק בלתי נפרד מתנאי העבדה של העובדים.

Be the first to comment

Leave a Reply