שקל סוכנות לביטוח: עובד לשעבר בסוכנות מפר התחייבות להימנע מתחרות אסורה

לטענת התובעת, הנתבע שהועסק כמנהל לקוחות במיזם אלאור, שהינו מיזם ביטוח חיים משותף עם הסוכנות, פונה ללקוחות המיזם ומעביר אותם למחנהו החדש. נטען כי הנתבע התחייב בחתימתו לשמירת סודיות, הגבלת תחרות והימנעות מגזלת לקוחות. תגובת עו"ד ליאור פרי בשם הנתבע: מדובר בתביעה חסרת כל שחר שכל מטרתה היא להלך אימים על מרשי ועובדים אחרים המבקשים לעזוב את חברת 'שקל'

אילוסטרציה
אילוסטרציה

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה בסך של כ-450 אלף שקל על ידי שקל סוכנות לביטוח מקבוצת הפניקס נגד שלום קוזי, עובד לשעבר בסוכנות, בטענה לגזל סודותיה המסחריים תוך הפרת התחייבות להימנע מתחרות אסורה ומזיקה, הפרת חוזה לשמירת סודיות, פגיעה באינטרסים מוגנים ושימוש במידע סודי שהופקד בנאמנות, בחוסר תום לב ובבחינת “סוס טרויאני”.

בתביעה נאמר, כי הנתבע הועסק כמנהל לקוחות במיזם אלאור של התובעת, שהינו מיזם ביטוח חיים משותף עם סוכנות שקל, העוסק בניהול הסדרים פנסיוניים של עובדים ומעסיקים שהם לקוחות המיזם.

לטענת התובעת, במסגרת תפקידו הופקד הנתבע מטעם המיזם על הקשר עם ארגונים גדולים שהם בעלי חשיבות רבה ואסטרטגית לחברת שקל בכלל ולמיזם בפרט. אולם, לטענתה, הסודות המסחריים הכמוסים של המיזם הופרו על ידי הנתבע, והראיות והמסמכים מלמדים ומוכיחים כי הנתבע לאחר התפטרותו המפתיעה בסוף השנה שחלפה, בעיצומה של קריירה מפוארת, מנימוקים הנוגעים למצבו הבריאותי ולכך שאינו עומד בלחצים הכרוכים בעבודתו, פונה ללקוחות המיזם “מגייס” לקוחות אלה ומעביר אותם למחנהו.

לטענת התובעת, הנתבע עושה זאת מטעמה של סוכנות הסדר איקס, תאגיד גדול ומוביל המתמחה בהסדרים פנסיוניים ומתחרה במישרין בחברת שקל ותוך גזל וניצול של סודותיה המסחריים והכמוסים ביותר, שהופקדו בנאמנות בידי הנתבע.

לטענת התובעת, הנתבע החל להתחרות בה תחרות אסורה, בעזות מצח, תוך הפרת התחייבויותיו לשמירת סודיות והגבלת תחרות, פגיעה באינטרסים מוגנים ושימוש במידע סודי שהופקד בידיו בנאמנות.

לדברי התובעת, מדי כמה ימים מגיעות אליה ידיעות לפיהן מבטל הנתבע עבור הלקוחות פוליסות ביטוח שנפתחו על ידו בחברת ביטוח מסוימת מטעם חברת שקל, ופותח לאותם הלקוחות פוליסות ביטוח חדשות בחברת ביטוח אחרת.

עוד לדברי התובעת, על מנת לנסות ולהסתיר את מעלליו ולהתחמק מנשיאה באחריות בגינם, החתים הנתבע חלק מהלקוחות בהם טיפל בזמנו מטעמה, על מסמכים שבמסגרתם הם מאשרים כי פנו אליו מיוזמתם וכי הוא לא פנה אליהם.

לדברי התובעת, לאחר מועד התפטרותו נשמע הנתבע מתרברב בפני הסוכנים השכירים במיזם אלאור, שהיו להם יחסי חברות עמו, כי הוא הולך “לגנוב משקל 100 לקוחות” כהגדרתו. בתביעה נאמר, כי במהלך פרק זמן של כשבעה חודשים הצליח הנתבע לגזול 52 לקוחות של החברה.

לטענת התובעת, הנתבע התחייב במפורש בחתימתו לשמירת סודיות, הגבלת תחרות והימנעות מגזלת לקוחותיה. לדבריה, במסגרת תפקידו הבכיר והרגיש כמנהל תיקי לקוחות במיזם נחשף הנתבע למידע עסקי ואחר, כמוס ויקר ערך של מיזם אלאור וחברת שקל ובין היתר היה חשוף לכל מאגר הלקוחות של החברה, כולל לקוחות שלא היו בטיפולו הישיר, ולשלל פרטים ונתונים על אותם הלקוחות.

לדברי התובעת, יש לה חשדות מבוססים כי למעשה הנתבע אף פעל כ”סוס טרויאני”, דהיינו עוד בתקופת כהונתו אצלה בתפקידו הבכיר והרגיש כמנהל תיקי לקוחות במיזם הוא כבר התחיל להכין בפועל את המעבר שלו המתוכנן לסוכנות הסדר איקס המתחרה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד עפר דקל נאמר, כי על פי חישוב זהיר ו”שמרני” ביותר, המבוסס על אמות המידה המקובלות בתחום עיסוקו של מיזם אלאור ניהול הסדרים פנסיוניים של עובדים, נגרם לתובעת נזק המתבטא בכך שהוא פגע והקטין את שוויו של תיק הלקוחות של התובעת בסך של כ-450 אלף שקל לפחות, ועל כן עליו לפצות את התובעת בסכום זה.

בנוסף מתבקש בית הדין לאפשר לתובעת לתבוע בעתיד את הנתבע עם התגבשות נזקיה בעתיד במלואם.

במכתב תגובה שנשלח אל חברת שקל על ידי בא כוחו של הנתבע, עו”ד ליאור פרי, נאמר כי הנתבע מכחיש את הטענה בדבר הפרת התחייבויותיו כלפי התובעת, וכי ניסיונה של התובעת להלך עליו אימים ולפעול במטרה להחריב את עסקו, למשל בדרך של שידול לקוחותיו במחירי הפסד ולעיתים אף בהעברת מסרים מאיימים – לא יצלח.

תגובת עו”ד ליאור פרי בשם הנתבע: “צר למרשי, כי חברת שקל בחרה לפעול בהתאם ל’צו האופנה המשפטי’: קרי –  (א) הגשת תביעה חסרת כל שחר שכל מטרתה היא להלך אימים על מרשי ועובדים אחרים המבקשים לעזוב את חברת ‘שקל’; (ב) הוצאת לשון הרע באצטלה של כתב תביעה על מנת להכפיש את שמו של מרשי ולמנוע ממנו להתפרנס בכבוד. מרשי סמוך ובטוח שבתום ההליך המשפטי, כל טענותיה של ‘שקל’ תתבררנה כעורבא ופרח”.

Be the first to comment

Leave a Reply