אסף הרופא: מנהלת יחידה לא קיבלה תקן רשמי ותובעת מיליון שקל מבית החולים

בית הדין מתבקש להורות למשרד הבריאות לקיים ללא דיחוי מכרז כדין לאיוש תקן פורמאלי לתפקיד מנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה באסף הרופא אליו יהיה באפשרותה להגיש את מועמדותה. כך תוכל הפרופסור להפוך למנהלת יחידה. תגובת משרד הבריאות": התביעה התקבלה במשרד הבריאות. תגובה עניינית תינתן במסגרת בית הדין

מרכז רפואי אסף הרופא
מרכז רפואי אסף הרופא

משרד הבריאות נתבע בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשלם כמיליון שקלים לרופאה בכירה בבית החולים אסף הרופא, בעלת מומחיות בתחום הקרדיולוגיה והאלקטרופיזיולוגיה (הפרעות בקצב הלב). בתביעה נאמר כי החל משנת 2003 פועלת פרופסור פוקס כמנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה באסף הרופא שהוקמה על ידה. ואולם לטענתה לא מולאה ההבטחה שניתנה לה על ידי בית החולים למתן תקן רשמי של מנהלת יחידה, ובהתאם נמנעים ממנה שלא כדין תנאי השכר הנגזרים מכך, וכל שניתן לה הוא “תקן פנימי” של מנהלת יחידה שאין בצדו כל הטבות שכר הנלוות לתפקיד.

לדברי פרופסור פוקס באמצעות עוה”ד עופר דורון וערן קמרט היא פנתה במשך השנים פעם אחר פעם להנהלת בית החולים ובראשה למנהל בית החולים, בניסיון להביא לתיקון המצב תוך שהיא נאזרת בסבלנות ואורך רוח מופלגים אך ללא הועיל, ועל כן לבסוף אין לה מנוס אלא הגשת התביעה הנדונה.

בית הדין מתבקש להורות למשרד הבריאות לקיים ללא דיחוי מכרז כדין לאיוש תקן פורמאלי לתפקיד מנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה באסף הרופא אליו יהיה באפשרותה להגיש את מועמדותה. זאת לדברי פרופסור פוקס כדי להסדיר את מעמדה ולהתמנות ככל שתזכה במכרז כמנהלת היחידה הנהנית מכל התנאים הכספיים והניהוליים הנובעים מכך, ולא בתואר בלבד.

עוד מתבקש בית הדין לחייב את משרד הבריאות לשלם לידי פרופסור פוקס את השלמת מלוא השכר לו היא זכאית בגין ביצוע תפקידה כמנהלת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה ואשר נמנע ממנה שא כדין ובניגוד להבטחות שניתנו לה. זאת בסך השווה למלוא ההפרש הכספי בין תפקידה באסף הרופא לבין תפקיד מנהל יחידה, בגובה סכום התביעה בסך 1,064,624 שקלים.

בית הדין מתבקש עוד להורות למשרד הבריאות לבצע הפרשות רטרואקטיביות של מלוא סכום הרכיבים הפנסיונים להם זכאית התובעת בגין מלוא התשלום שייפסק לטובתה בגין הפרשי השכר הנתבעים בתביעה זו, וכן להורות על הסדרת שכרה של התובעת ממשכורת חודש יולי ואילך.

ממשרד הבריאות נמסר: “התביעה התקבלה במשרד הבריאות. תגובה עניינית תינתן במסגרת בית הדין”.

Be the first to comment

Leave a Reply