תביעה נגד אגד ועמיתים: מנהלי הקרן גבו דמי ניהול מהעמיתים בניגוד לתקנון

בבקשה נאמר כי החל מחודש אפריל מופחתים מדי חודש שלא כדין מתלושי הפנסיה של גמלאי אגד סך כולל של כ-600 אלף שקל

אוטובוס אגד
אוטובוס אגד

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 72.6 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד אגד, קרן הגמלאות של חברי אגד, ועמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. זאת בטענה להפחתת תשלומים שלא כדין מתשלומי הפנסיה החודשיים של גמלאי אגד בניגוד להסכם בין הצדדים ותקנון קרן הפנסיה לאורך שנים. כלומר, תשלומי דמי ניהול לקרן הפנסיה שהיו אמורים להיות משולמים על ידי אגד אך נגבים מהעמיתים שלא כדין, והפחתה של תגמולי הפנסיה לאור אי העלאת גיל הפנסיה לנשים, זאת חרף העובדה שאין ולו גמלאית אישה אחת בקרן.

באשר לרכיב דמי הניהול המופחתים מתלושי השכר של גמלאי אגד מדי חודש, נאמר בבקשה כי בניגוד להוראה המפורשת הקבועה בהסכם שבין אגד לקרן הגמלאות של חבריה בה נקבע כי אגד תישא בכל הוצאות ניהול הקרן, גבתה הקרן במשך שנים רבות מחבריה דמי ניהול.

עמיתים – קרנות הפנסיה, נאמר בבקשה, טענה במפורש כי אגד היא זו הנדרשת לשלם את כספי הניהול ולא העמיתים, אולם על אף עמדתה בעניין זה בחרה עמיתים שלא לפעול כנגד אגד בעניין זה לאורך השנים הארוכות, ועתה היא זנחה טענתה זו לחלוטין ומעדיפה לגבות שלא כדין את הכספים מהגמלאים עצמם.

המבקש עמיחי אלרואי מציין כי בקרן הגמלאות של חברי אגד ישנם 6,245 חברים כך שהגבייה העודפת בגין עילה זו של דמי ניהול עומדת כל כ-72 מיליון שקל לתקופת 7 השנים האחרונות.

בבקשה נאמר כי שני הרכיבים הנוספים המופחתים מתלושי הפנסיה של גמלאי אגד מקורן באי העלאת גיל הפניה לנשים ל-64. בעניין זה נטען בבקשה כי בקרן הפנסיה אין כלל נשים ומשכך אין בשינוי החקיקה שלא להעלות את גיל הפנסיה לנשים, כדי לפגום במאזן האקטורי של קרן הגמלאות של חברי אגד, ובהתאם אין להפחית את תגמולי הפנסיה לגמלאי אגד בגין שינוי חקיקה זה שאינו רלוונטי אליהם.

בבקשה נאמר כי החל מחודש אפריל מופחתים מדי חודש שלא כדין מתלושי הפנסיה של גמלאי אגד סך כולל של כ-600 אלף שקל.

לסיכום נטען בבקשה כי אגד הפרה את החוזה בינה לבין הקרן לעניין חובת תשלום דמי הניהול ואת התחייבויותיה הברורה כלפי העמיתים גמלאי אגד, ובכך גרמה וגורמת נזקים לעמיתים. באשר לקרן ולעמיתים נטען כי אלו הפרו ומפרות את הוראות התקנון האחיד בכך שהן מפחיתות סכומים מתגמולי הפנסיה שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון האחיד של הקרן המהווה חוזה עם עמיתים.

תגובת הנתבעים: “התביעה נשלחה אלינו במייל אתמול. אנו נלמד אותה ונתייחס אליה בערכאות המתאימות”.

Be the first to comment

Leave a Reply