תביעה נגד איסכור מתכות ופלדות: החברה הפרה בחוסר תום לב הסכם והחליטה באופן חד צדדי תוך הכפשת עובד שלא לשלם לו סכומים המגיעים לו

בני לוטן, התובע, עבד במשך 28 שנים בחברה ותובע 4.74 מיליון שקל

בני לוטן (רואה חשבון בהשכלתו) שכיהן במשך 28 שנים כמנכ”ל חברת איסכור מתכות ופלדות מרמלה הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה בסך 4.74 מיליון שקל כנגד החברה. זאת בטענה להימנעותה באופן פסול מתשלום זכויותיו הבסיסיות שנקבעו במפורש בהסכם ההתקשרות שנחתם ביניהם.

לדברי לוטן בעליה של חברת לב עמר, הוא ראה בחברה את מפעל חייו, שירת אותה בנאמנות ובמסירות במשך עשרות שנים, והוביל אותה להישגים חסרי תקדים. לוטן מציין כי לאחר העסקה במסגרתה הועברה השליטה בחברה לידי קרן ההשקעות הישראלית קדמה, הוחלט על סיום כהונתו בתפקיד מנכ”ל החברה.

לטענתו במשך כ-3 חודשים לאחר סיום כהונתו כמנכ”ל החברה שילמה לו החברה את כל התשלומים להם הוא היה זכאי מכוח הסכם ההתקשרות שנחתם ביניהם ואשר הגדיר את זכויותיו. אלא שפתאום ללא כל התראה מוקדמת, הפרה החברה בחוסר תום לב את הסכם ההתקשרות והחליטה באופן חד צדדי תוך הכפשתו וללא כל בירור מוקדם שלא לשלם לו את יתרת הסכומים להם הוא זכאי.

לטענת לוטן באמצעות עוה”ד ד”ר גלעד וקסלמן ומאור רוט הוא נדהם לגלות כי החברה אינה בוחלת באמצעים וכי על מנת לנסות ולהתחמק מחובותיה היא מוכנה להמציא יש מאין טענות מכפישות ופוגעניות כלפיו אשר לא היו ולא נבראו.

כך העלתה החברה במכתבים ששלחה לו טענות סרק לאקוניות כנגדו שאין להן כל אחיזה במציאות ונראה כי היא התאמצה מאוד ללא הצלחה למצוא פגמים בהתנהלותו על מנת להדיק כבכול הפסקה חד צדדית של תשלום זכויותיו.

אשר על כן מבקש לוטן מבית המשפט לאכוף על החברה את החייבויותיה כלפיו ולשלם לו את זכויותיו היסודיות המתחייבות מהסכם ההתקשרות ביניהם.

באיסכור סירבו להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply