תביעה נגד הנהלת בתי המשפט: מנעה מהעוזרת המשפטית את זכותה לבחור כיצד לנהל את כספה ופגעה בה פיננסית

אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת
אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת

הנהלת בתי המשפט נתבעת בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע לשלם 320 אלף שקל לעו”ד אורטל אללוף קיסיל שהועסקה על ידה בתפקיד עוזרת משפטית לשופטת בכירה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, במשך תקופה של 8 שנים וכ-5 חודשים.

בתביעה נאמר כי על יחסי הצדדים חלים הוראותיו של הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם במחצית חודש דצמבר 2018 בין ממשלת ישראל להסתדרות, בעניין העסקת עוזרים משפטיים לשופטים בהנהלת בתי המשפט.

לדברי התובעת במחצית חודש מאי אשתקד הגיעה השופטת לגיל פרישה, ובהתאם לכך יצאה לגמלאות, ובעקבות כך היא החליטה עוד קודם למועד הפרישה לסיים את תפקידה כעוזרת משפטית יחד עם פרישת השופטת, ולצאת לדרך חדשה.

לטענת התובעת בסך הכול היה על הנהלת בתי המשפט לשלם לה במועד סיום העסקתה סך של 226 אלף שקל ואולם היא מנעה ממנה את זכותה לבחור כיצד לנהל את כספה ובכלל זה לערוך שיקולי מס מושכלים ומבוססים, ונהגה כלפיה בזלזול, בחוסר תום לב, וללא כל רגישות, הגם שמדובר היה בזכויותיה. בנוסף הלינה את שכרה ולא שילמה לה את מלוא הכספים המגיעים לה, ואילצה אותה לרדוף אחר גורמים שונים בהנהלת בתי המשפט בניסיון לקבל את זכויותיה.

לטענת התובעת הנהלת בתי המשפט פגעה אנושות בכל רכיבי הכנסתה: בשכרה, בפיצויי הפיטורין שלה, והן בהפרשות לביטוח המנהלים.

בית הדין לעבודה מתבקש על ידי התובעת לפסוק לטובתה נוכח התנהלותה של הנתהלת בתי המשפט כלפיה, פיצוי מקסימאלי הן של פיצויי הלנה, הן פיצויים בגין עוגמת נפש, והן פיצויים בגין הנזקים הכבדים שנגרמו לה.

לטענתה היא נהגה באחריות וערכה תוכניות לקראת סיום העסקתה ומאידך הנהלת בתי המשפט נהגה בחוסר תום לב, ובמעשיה הפסולים רמסה את תוכניותיה, ובין היתר בכך שבמקום שהיא תעסוק בהקמת משרדה החדש, היא נאלצה לכבות שריפות שהציתה ההנהלה, ובנוסף להמשיך בפניותיה אליה לשם קבלת כספה.

תגובת הנהלת בית המשפט: “השאילתה מציגה טענות שבכתב תביעה שהגישה עו”ד אללוף-קיסיל לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע. טרם הוגש בהליך כתב הגנה ודיון בו קבוע ליום ה-7 בספטמבר 2020. טענותיה של הנהלת בתי המשפט יובאו בפני בית הדין לעבודה ולא נתייחס מעבר לכך להליך תלוי ועומד”.

Be the first to comment

Leave a Reply