תביעה נגד ישראייר: הטייס קורקע לאחר שפתח קבוצת וואטס אפ

לטענת הטייס, מתוצאות בדיקת הפסיכיאטר אותה נאלץ לבצע בהוראתה של ישראייר עולה כי הוא היה ועודנו כשיר לחלוטין מבחינה נפשית להמשיך לטוס

טייס-קברניט המועסק בחברת ישראייר מחודש יולי 1994, אשר מגדיר עצמו כ”טייס המנוסה והוותיק בחברה”, הגיש תביעה בסך 1.6 מיליון שקלים ובקשה לצו מניעה זמני כנגד ישראייר. זאת בטענה לפיה קורקע לאלתר מטיסה לפני כשלושה חודשים וזומן לוועדת משמעת באצטלה של כאילו מצב נפשי, כאשר הלכה למעשה הסיבה היחידה לקרקועו היתה קבוצת וואטס אפ שהוא פתח בעניין הסדרי ההסעה של צוות האוויר מביתם אל נמל התעופה.

לטענת הטייס, קבוצת הוואטס אפ שנפתחה על ידו ואשר בה הוא מלין על גישתה של ישראייר להסדרי ההסעה שלטעמו פוגעת בבטיחות הטיסה, אינה יכולה לשמש כסיבה יחידה להשעייתו מטיסה. ודאי שלא לזימונו לוועדת המשמעת, להעמדתו בפני אפשרות של פיטורים, ולטענה כי הוא פוגע בבטיחות הטיסה. וזאת גם אם בחירת חלק מהמילים בהם השתמש במסגרת קבוצת הוואטס אפ לא הייתה טובה.

לטענת הטייס, מתוצאות בדיקת הפסיכיאטר אותה נאלץ לבצע בהוראתה של ישראייר עולה כי הוא היה ועודנו כשיר לחלוטין מבחינה נפשית ואין כל מניעה להמשך עבודתו כטייס וקברניט בישראייר, וכי בפועל לא היתה כל סיבה לקרקועו עקב מצב נפשי.

לדבריו רק לאחר שישראייר נוכחה לדעת כי אכן לא הייתה סיבה סבירה לקרקע אותו מטיסה פעילה עקב מצב נפשי, וכי ככל הנראה הא ישיג את האישור הרפואי לפיו הוא כשיר לטיסה, החליטה ישראייר לשנות כיוון מבחינת כל האמצעים כשרים ולטעון כלפיו כי הוא פוגע בהתנהלותו ובהתנהגותו בבטיחות הטיסה, ולזמן אותו עקב כך לוועדת משמעת.

לטענתו ישראייר עושה כמיטב יכולתה על מנת לנסות ו”לתפור” לו תיק, וכי לאחרנה נודע לו כי החברה פנתה לאנשי צוות אוויר ולאנשי קרקע על מנת שייכתבו מכתבי תלונה עליו, ולמיטב ידיעתו כולם כאחד סרבו לכך.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מתבקש לאסור על ישראייר לכנס ועדת משמעת בעניינו של התובע, ולהוציא צו המורה לחברה לבטל את קרקועו ולהשיבו לאלתר לטיסה פעילה. בנוסף מתבקש בית הדין לחייב את ישראייר לפצות את התובע בשל התנהלותה כלפיו בסך של 1.6 מיליון שקלים.

Be the first to comment

Leave a Reply