תביעה נגד כלל ביטוח: אינה מאפשרת להגדיל את ההפרשה הפנסיונית בפוליסה מיטב מסוג תגמולים לעצמאים

לדברי התובעת, לא קיימת מניעה חוקית או אחרת המונעת מחברות הביטוח בפוליסת מיטב להגדיל את הפרמיה בהתאם לנתוני הכנסתם של המבוטחים. לדברי הנתבעת, הגדלת פרמיה בפוליסה מסוג תגמולים לעצמאים נחשבת רכישה חדשה ולכן כל הגדלה צריכה להתבצע במוצרים שנמכרים כיום

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה נגד כלל ביטוח לאפשר למבוטחת להגדיל את ההפרשה הפנסיונית בפוליסה “מיטב” מסוג תגמולים לעצמאים.

לדברי התובעת, דינה קרמר – מנהלת חשבונות בהכשרתה שמבוטחת עם בעלה בכלל ביטוח במספר רב של תכניות, הפרמיה החודשית המשולמת על ידה כיום עומדת על סך של כ-600 שקל. לטענתה, היא פנתה מספר פעמים אל החברה בבקשה להגדלת הסכום ל-2,000 שקל ואולם נתקלה בסירוב.

בתביעה מצוין כי בתשובתה של כלל ביטוח נכתב בין היתר כי: “בפוליסה ‘מיטב’ מסוג תגמולים לעצמאים אין אפשרות לבצע הגדלת פרמיה” וכן צוין כי: “הגדלת פרמיה בפוליסה מסוג תגמולים לעצמאים נחשבת רכישה חדשה ולכן כל הגדלה צריכה להתבצע במוצרים שנמכרים כיום”.

ואולם התובעת סבורה, כי מדובר בטענות בעלמא ללא כל ביסוס כאשר לא ברור לה על סמך מה נסמכת החברה בדבריה אלו. לדברי התובעת, לא קיימת מניעה חוקית או אחרת המונעת מחברות הביטוח בפוליסה “מיטב” להגדיל את הפרמיה בהתאם לנתוני הכנסתם של המבוטחים ומכל מקום חברת הביטוח אינה מבצעת כל אבחנה בין פוליסות לשכירים לפוליסות לעצמאים. עוד לדבריה, בתנאי הפוליסה הרלוונטית לא מופיע ולו תנאי אחד לפיו אין אפשרות לבצע במסגרתה הגדלה של הפרמיה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד ירון טבצ’ניק ומוריאל גילאי נטען עוד כי בתנאי הפוליסה אין התייחסות או תנאי למצב שהמבוטח יקטין או יגדיל את הפרמיה בהתאם לנתוני הכנסתו במהלך השנים ואין גם כל התייחסות לאמור במצב של שינוי בסטטוס המבוטח קרי במצב של מעבר מפוליסה של שכירים לפוליסה של עצמאים, כפי שאירע במקרה הנדון.

לא זו אף זו נטען בתביעה כי בבסיס עקרון הפנסיה עומד יסוד חשוב ומהותי לפיו המבוטח זכאי להפריש הפרשות פנסיוניות לאורך שנות עבודתו בהתאם לנתוני השתכרותו לאורך השנים, כאשר ברור כי שעה שהמבוטח הינו צעיר הכנסתו הפנויה קטנה יותר וממילא ברשותו פחות כספים פנויים לצורך ביצוע הפרשות פנסיוניות ואילו כאשר המבוטח הופך לבוגר הכנסתו הפנויה גדלה וממילא ברשותו יותר כספים פנויים לצורך ביצוע ההפרשות.

במקרה הנדון נטען, כי ככלל ביטוח מסכלת את ניסיון התובעת להגדיל את הפרשותיה לפנסיה שעה שהכנסתה הפנויה גדלה וכי היא פועלת כך בעוד שאין בחוזה הביטוח תנאי כאמור, דהיינו אין בחוזה הביטוח סייג לפיו התובעת איננה רשאית להגדיל או להקטין את גובה ההפרשות לפרמיה.

בנוסף, לטענת התובעת, כלל ביטוח פועלת כך למרות שחלות עליה חובות גילוי ותום לב מוגברות, הן בשלב המשא ומתן והן בשלב קיום החוזה, וכי במקרה הנדון היא מפרה את חוזה הביטוח שבין הצדדים. לדבריה, בנסיבות שנוצרו לנוכח סירובה להגדלת סכום הפרמיה החודשית, לא נותרה כל ברירה כי אם לפעול להגשת התביעה הנדונה ולהורות לכלל ביטוח לאפשר לה להגדיל את סכום הפרמיה בפוליסה לכדי סכום של 2,600 שקל וזאת רטרואקטיבית החל מיולי 2016.

תגובת כלל ביטוח לא התקבלה עד לסגירת הגיליון.

Be the first to comment

Leave a Reply