תביעה נגד רשות המסים: ממשיכה לקפח בהענקת זכויות לפנסיה תקציבית

לדברי התובעת לא יתכן שהמדינה בעצמה תעסיק בצורה "זמנית", פיקטיבית, ואסורה מספר כה רב של עובדים, וכתוצאה מהעסקה זו עובדים אלו נפגעים בזכויותיהם הקוגנטיות הבסיסיות ביותר

צילום ויקיפדיה

מיכל טולדנו-שוריאן מפקחת מס הכנסה ורכוש ברשות המסים החל מחודש יולי 1996 הגישה תביעה כנגד הרשות ונציבות שירות המדינה בטענה לקיפוח זכויותיה המתבטא באי הענקה של זכויות פנסיה תקציבית למרות זכאותה לכך על פי כל דין וגם על פי פסיקתם של בתי הדין לעבודה, ולאחר שפניותיה להסדרת העניין העלו חרס בידה.

התובעת מציינת כי עובדים נוספים ברשות המסים פנו במקביל לבית הדין בטענה לקיפוח זכויותיהם כמותה, וכי בכוונתה לבקש את איחוד תביעתה שלה עם תביעותיהם.

לדבריה, מדובר במקרה כה מעוול וכה פשוט להוכחה בו השתמשו רשות המסים ונציבות שירות המדינה בכוחן בניגוד גמור לדין, במטרה למנוע ממנה ואחרים כמותה זכויות המגיעות להם כדין ובמטרה לנשלם מזכות קוגנטית עדיפה. זאת תוך השארתם בהסדרה מקפחת של זכויות הפנסיה שלהם האמורה להיות תקציבית, מיטיבה, ועל פי הוראות הדין וההסכמים החלים עליהן.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נאמר כי התובעת יחד עם עובדים נוספים שתביעתם מוגשת במקביל לבית הדין פנו אל נציבות שירות המדינה במכתב דרישה לקבלת זכויותיהם, וכי הנציבות מבלי לקבל את תגובת כל הנמענים במכתב האמור, השיבה במכתב שולל ולקוני, ומשכך בלית ברירה לא נותר לתובעת אלא להגיש את תביעתה הצודקת לקבלת זכויתיה על פי הדין.

לדברי התובעת לא יתכן שהמדינה בעצמה תעסיק בצורה “זמנית”, פיקטיבית, ואסורה מספר כה רב של עובדים, וכתוצאה מהעסקה זו עובדים אלו נפגעים בזכויותיהם הקוגנטיות הבסיסיות ביותר, זכותם לפנסיה שתשקף את העסקתם, את תחילת העסקתם, ואצל מי הועסקו.

אשר על כן מתבקש בית הדין לתקן עוול נמשך זה ולקבל תביעה זו במלואה על דרך הצהרה בדבר זכאותה של התובעת להיות מועברת לתחולת חוק שירות המדינה (גמלאות) על כל המשתמע מכך, ולהשיב לה את סכומי ההפרשות שהורדו משכרה החל מיום תחילת העסקתה בשוגג או בכוונת מכוון לפנסיה צוברת.

לחלופין במידה שהתביעה לתשלום פנסיה תקציבית תידחה מתבקש בית הדין לקבוע לתובעת פיצוי חלופי בסכום שהועמד לצורכי אגרה על 250 אלף שקל.

Be the first to comment

Leave a Reply