סכסוך בין שותפים: השותף הבכיר מבקש למוטט את החברה

השותף בחברת אינומדיקה, עשה תחילה שמוש בקשריו הקרובים עם מנהלי ספקיות ציוד מרכזיות של אינומדיקה ובעזרת מצגים כוזבים שהציג בפניהם בנוגע לאינומדיקה וליכולותיה. בחודש פברואר האחרון הגיש הנתבע העוסק בייבוא ושיווק של ציוד רפואי לרוסיה תביעה לבית המשפט בין היתר למתן סעד של רכישה כפויה של אחזקותיו בתובעת

חברת אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמות לייבוא ציוד רפואי מציל חיים מחו”ל הגישה תביעה בסך 5.5 מיליון שקלים כנגד שותף בחברה יחד עם זאב רוסין מנהלה של החברה המחזיק כיום בשיעור של 59% ממניותיה.

לדברי התובעת הולדתה של התביעה הוא בסכסוך אישי שהתעורר בין שני בעלי מניותיה היחידים שאין לו קשר לענייניה. לטענתה על אף זאת והגם שמסמוך למועד הקמתה בשנת 2009 ועד לראשית שנת 2015 לא העלה השותף טענות נגד דרך ניהולה על ידי שותפו זאב רוסין, לאחר מכן ותוך התעלמותו מן המידע הרב שסופק לו במענה לטענותיו, החל השותף לפעול בשיטתיות ובהצלחה לא מבוטלת למיטוט וחיסול פעילותה של אנומדיקה.

במסגרת זו נטען בכתב התביעה עשה השותף תחילה שמוש בקשריו הקרובים עם מנהלי ספקיות ציוד מרכזיות של אינומדיקה (שהוא משמש כמפיץ הבלעדי של מוצריהן ברוסיה) ובעזרת מצגים כוזבים שהציג בפניהם בנוגע לאינומדיקה וליכולותיה, ולחץ פסול שהפעיל על מנהלים אלה תוך איום להפסיק לייבא לרוסיה את מוצרי החברות הנמצאות תחת ניהולם, גרם אקסלוד לביטול חד צדדי של התקשרויות הספקים הללו עם אינומדיקה ולהפסקת שיווק מוצריהם בישראל על ידה. כל זאת לאחר שנות שיתוף פעולה ארוכות בין הצדדים, ולאחר שאינומדיקה השקיעה כספים ומאמצים רבים לצורך שימור קשרים המניבים עם הספקים הרלבנטיים.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד בעז בן צור ואורי שנלר נטען כי כתוצאה מחבלה קשה זו בפעילותה של אינומדיקה סבלה החברה מאובדן רווחים ומנזקים העולים על סך של 5 מיליון שקלים והיא נמצאת כיום בסיטואציה עתירת סיכון שבה הכנסותיה מתבססות על התקשרות עם ספק מרכזי יחיד.

עוד טוענת התובעת כי הנתבע אף לא היסס במקביל לכך לנסות ולחבל ביחסיה עם לקוחותיה ובראשם בית החולים הדסה, לשם פיתוח פעילות עצמאית בישראל שתתחרה בפעילותה. עוד טוענת התובעת כי במהלך השנה האחרונה נקט הנתבע בלא פחות מחמישה הליכי סרק כנגדה ובראשם בקשה למתן צו לפירוקה, מתוך מטרה ברורה לחיסול פעילותה, הליכים שהסבו לה נזקים כלכליים ותדמיתיים משמעותיים לשמה הטוב ולמוניטין שלה אצל ספקים ולקוחות.

אשר על כן מתבקש בית המשפט לחייב את השותף לפצות את התובעת על מלוא נזקיה ולהעמיד אותה במצב בו היתה עומדת אלמלא הפרות חיוביו כלפיה.

בחודש פברואר האחרון הגיש הנתבע העוסק בייבוא ושיווק של ציוד רפואי לרוסיה תביעה לבית המשפט בין היתר למתן סעד של רכישה כפויה של אחזקותיו בתובעת.

Be the first to comment

Leave a Reply