תביעה נגד יו”ר הוועד בחברת וי.אר.טי.-וואן רול שנאים: זייף חתימות וגנב מקופת הוועד כחצי מיליון שקל

בתביעה נאמר כי הנתבע התוודה בפני שניים מחברי הוועד, נציגי ההסתדרות, ומנכ"ל החברה כי עם כניסתו לתפקידו הוא גנב פנקסי שיקים של קופות החיסכון של הוועד

משתתפי הכנס

ועד עובדי חברת וי.אר.טי.-וואן רול שנאים העוסקת בייצור שנאים ומעסיקה כ-150 עובדים הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה בסך 464,000 שקלים כנגד יונתן אלמו שכיהן כיו”ר הוועד.

בתביעה נאמר כי הנתבע היה עובד מן המניין של החברה החל משנת 2006 וכי בסוף חודש פברואר 2014 כפועל יוצא של האמון הרב שנתנו בו חברי הוועד והעובדים עצמם הוא נבחר כיו”ר ועד העובדים בחברה.

אולם במהלך חודש אפריל 2015 התברר כי הנתבע מעל בתפקידו וגנב כספים רבים מקופת ועד העובדים. בתביעה נאמר כי הנתבע התוודה בפני שניים מחברי הוועד, נציגי ההסתדרות, ומנכ”ל החברה כי עם כניסתו לתפקידו בוועד הוא גנב פנקסי שיקים של קופות החיסכון של הוועד (קופת העזר וקופת הוועד), זייף על גבי השיקים חתימה של מורשה חתימה נוסף חבר הועד, ומשך כספים לחשבונו הפרטי.

הנתבע נאמר בתביעה הודה כי בדרך זו גנב במשך תקופה של כשנה וחצי מקופות החיסכון של הוועד סך של כ-350 אלף שקל. ואולם מבדיקה מעמיקה שבוצעה התברר כי הוא גנב כספים נוספים בסך של כ-85 אלף שקל, וכי בסך הכול גנב סך של 435 אלף שקל. לדעת הוועד מעבר לכספים שלגביהם הודה הנתבע כי גנב, הוא גנב מקופת הוועד לפחות עוד 100 אלף שקל.

הנתבע, נטען בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד ארז ללקין, הביע צער על מעשיו, התפטר לאלתר מעבודתו תוך ויתור על הכספים המגיעים לו, והתחייב להשיב את כספי הגניבה, ואולם עד היום לא עשה כן. בתביעה מצוין כי הוגשה תלונה למשטרה כנגד הנתבע וכי בחודש מרץ 2017 הוגש כנגדו כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב.

עתה מבקש הוועד מבית המשפט לחייב את הנתבע בהשבת הכספים שבגניבתם הוא הודה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהמועד בו הודה במעשיו בחודש אפריל 2015, בסך 464 אלף שקל.

תגובת יונתן אלמו: “עדיין לא קיבלתי את התביעה, כשאקבל אגיב”.

Be the first to comment

Leave a Reply