תביעות נגד משרד הבריאות: לד”ר עאדל חשאן לא שולמו פיצויים לאחר 23 שנות עבודה, ד”ר טל ברגמן-לוי טוענת כי התעמרו בה

ד"ר טל ברגמן-לוי ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות טוענת כי זימונה לשימוע משמעתי הינו כחלק ממסכת התעמרות והתעללות קיצונית

משרד הבריאות נתבע בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לשלם 2 מיליון שקל לד”ר עאדל חשאן, רופא תחומי שהועסק בחדר המיון שבמרכז הרפואי זיו משך 23 שנה עד לחודש ספטמבר אשתקד. זאת בטענה לאי תשלום פיצויי פיטורים לאחר תקופת העסקה בת 23 שנים, אי תשלום שכר משך שנה וחצי, הרעה בתנאי עבודה, התנכלות, פגיעה בבריאותו, בכושר עבודתו ובמעמדו, אי תשלום הפרשי שכר, וזכויות פנסיוניות.

בתביעה נטען כי בית החולים זיו עשה דין לעצמו וחייב את התובע לעיתים תוך השפלתו לעבוד ללא מנוחה המגיעה לו כחוק, בתנאים שאין דוגמתם, תוך הלך אימים כי אם לא יעבוד כפי שנדרש ממנו, אזי מעמדו והסטטוס שלו ייפגעו והוא יועבר למחלקות אחרות. וכך אמנם נעשה לטענתו עת הוא הועבר בחודש יולי 2018 לעבוד במחלקת הדיאליזה, תוך פגיעה בשכרו מעמדו ובסטטוס שלו כרופא תחומי בעל ניסיון רב שנים.

לטענת התובע באמצעות עו”ד ד”ר שפיק מרעי העברתו למחלקת הדיאליזה בבית החולים ללא הצדקה, בניגוד לדין, ותוך חוסר תום לב מובהק, נועדה להביא לפיטוריו תוך נישולו מזכויותיו המגיעות לו על פי הדין. לדבריו מצבו הבריאותי החמיר בתקופה בה עבד במחלקת הדיאליזה וכתוצאה מההחמרה במצבו הרפואי נקבע לו אובדן כושר עבודה מלא החל מחודש ספטמבר 2018 ולצמיתות.

בית הדין מתבקש לפסוק לתובע פיצויי פיטורין בסך 892 אלף שקל עבור 23 שנות עבודה כרופא תחומי בחדר המיון בבית החולים זיו, וכן לפצותו בגין אי תשלום שכרו משך שנה וחצי, הרעה בתנאי עבודתו, התנכלות ופגיעה במעמדו, בבריאותו ובכושר עבודתו. בנוסף בגין הפרשי שכר והפרשות פנסיוניות, וכן לשלם לו פנסיה לצמיתות.

ד”ר עאדל חשאן הגיש בחודש דצמבר 2018 תביעה נוספת כנגד משרד הבריאות בסך 621 אלף שקל בטענה לפיה משרד הבריאות הלין מאות אלפי שקלים משכרו בשל אי תשלום ימי מנוחה לאחר ביצוע תורנות.

השימוע המשפטי של ראש אגף בריאות הנפש

ד”ר טל ברגמן-לוי ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות טוענת כי זימונה לשימוע משמעתי הינו כחלק ממסכת התעמרות והתעללות קיצונית עמה היא מתמודדת מצד מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב.

לדבריה בידיה ראיות חד משמעיות המעידות על התעמרות והתעללות קיצונית בה מצדו של סימן טוב לאורך שנים, וכי ידוע היטב לכל ובפרט לגורמים הבכירים במשרד הבריאות ובנציבות שירות המדינה כי סימן טוב גמר אומר בדעתו לפגוע בה, והוא פועל לשם כך בכל הדרכים הבריוניות, התקשרותיות והבלתי כשרות בלשון המעטה.

עוד טוענת לוי כי בידיה ראיות ברורות המעידות כי סימן טוב הוא זה שפתח כנגדה בחקירה משמעתית לאחר שהעביר לנציבות שלושה מכתבי תלונה אנונימיים שהתקבלו אצלו (באופן לא מפתיע) בדבר התנהלות פוגענית, בוטה, ויחס מזלזל ולא מכבד מצידה כלפי עובדים, מספר ימים בודדים לאחר שהיא העזה להתלונן על התנהלות בלתי תקינה מצידו.

לדברי לוי, סימן טוב קיווה כחלק ממסע ההתעמרות והתנכלות שלו בה כי היא תועמד לדין משמעתי. לצורך כך לטענתה מסר סימן טוב ביודעין עדות שאינה אמת בחקירתו בנציבות ביחס אליה. הדברים, מציינת לוי, עולים בבירור מחומרי החקירה שהועברו לה והינם חמורים שערורייתיים ותומכים בטענתה לפיה סימן טוב סימן לו כמטרה לפגוע ולהתנקם בה, וכי כל האמצעים כשרים מבחינתו לשם כך.

ואולם משאגף המשמעת מצא כי אין בחומר החקירה הצדקה להעמדתה לדין משמעתי, הוא העביר את המלצתו לסמנכ”ל משרד הבריאות דב פסט, וזאת בניגוד לכלל לפיו מנכ”ל המשרד הוא הגורם המוסמך לשקול נקיטת הליך פנים משרדי כלפי עובד.

לדברי ד”ר לוי היא פנתה לאגף המשמעת במכתב בו פירטה פגמים כבדים וממשיים שנפלו באופן בו התנהלה החקירה המשמעתית נגדה, וביניהם סתירות מהותיות שהתגלו בין עדותו של המנכ”ל לעדויות האחרות כמו גם העובדה שלא ניתן בחקירה כל משקל למערכת היחסים העכורה השוררת בינה לבין המנכ”ל, וביקשה מאגף המשמעת לשקול בשנית את המלצתו לזמנה לשימוע משמעתי או לכל הפחות להורות על השלמה הכרחית בחקירה שהסתימה לפני למעלה משנתיים.

ואולם אגף המשמעת השיב כי מקומן של טענותיה להתברר במסגרת הליך השימוע אליו זומנה במשרד הבריאות, שימוע אותו יערוך סמנכ”ל המשרד.

ואולם ד”ר לוי סבורה כי החלטה זו לוקה בחוסר סבירות קיצונית והיא שגויה. לטענתה הסמנכ”ל פסט כפוף ניהולית למנכ”ל סימן-טוב ומשכך הוא נגוע בניגוד עניינים חריף ומהותי אשר פוגם ומאיין את יכולתו לדון בטענותיה, שהינן כולן קשורות למנהלו הישיר- מנכ”ל משרד הבריאות.

אשר על כן מתבקש בית הדין להורות על ביטול השימוע המשמעתי נוכח פגמים יסודיים מהותיים ובולטים בחקירה המשמעתית שנערכה לד”ר לוי כטענתה באגף המשמעת, ולהצהיר כי דין הליך המשמעתי הפנימי אותו מבקש משרד הבריאות לנקוט כנגדה הינו בטל מעיקרו.

בית הדין נעתר לבקשתה של ד”ר לוי והוציא צו מניעה זמני לפיו לא יקויים לה שימוע במועד שנקבע ביום רביעי ו/או בכל תאריך אחר, וזאת עד למתן החלטה בבקשתה לסעד זמני לביטול הליך המשמעתי הפנימי. הדיון בתיק נקבע ליום שלישי בשבוע הבא.

Be the first to comment

Leave a Reply