תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

שוק קרנות הפנסיה ממשיך לצמוח. שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה בתשואות שהניבו הקרנות השונות בשוק

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

בסוף חודש יוני הסתכמו הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה המקיפות בישראל ב-270 מיליארד שקל, גידול בסך 20 מיליארד שקל מראשית השנה. מגמת הצמיחה המאפיינת את שוק קרנות הפנסיה נמשכת במלוא עוצמתה. שוק אשר הסתכם בשנת 2000 בכ-7.6 מיליארד שקל, 30 מיליארד שקל בעת אימוץ מסקנות ועדת בכר ו-47 מיליארד שקל בראשית שנת 2008, עת בוטל המסלול ההוני בקופות גמל, צומח באופן עקבי במספרים גדלים עד לכדי 270 מיליארד שקל במחצית שנת 2017.

הגידול בהיקף הנכסים בקרנות הפנסיה נעשה בשוק שממשיך להיות ריכוזי מאוד. קרן הפנסיה המנהלת את היקף הנכסים הגדול ביותר היא מנורה מבטחים עם 93 מיליארד שקל, המהווים 34% מן השוק, כאשר הרחק מאחור קרן הפנסיה השנייה בהיקף הנכסים שהיא מנהלת, מגדל מקפת אישית, עם 57 מיליארד שקל. ארבע קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות 90% מן הכספים אשר נצברו בקרנות פנסיה מקיפות.

במהלך המחצית הראשונה של 2017 הייתה צבירה נטו בקרנות פנסיה מקיפות חדשות בהיקף של 13.3 מיליארד שקל. הצבירה נטו הגבוהה ביותר בוצעה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים, 3.8 מיליארד שקל. כ-29% מן הצבירה נטו נעשתה בקרן הפנסיה הגדולה בשוק, אך בשיעור הקטן מחלקה בשוק. גם קרן הפנסיה השנייה בגודלה בשוק, המחזיקה בנתח שוק של 21%, צברה נטו 1.6 מיליארד שקל, 12% מן הצבירה נטו בשוק בחודשים ינואר עד יוני.

לעומת זאת, הראל – המחזיקה בנתח שוק של 17% – נהנתה מצבירה נטו בסך 3.2 מיליארד שקל, כ-29% מן הצבירה נטו.

מכרז קרן פנסיה ברירת מחדל, שניהלה רשות שוק ההון והבחירה בשתי קרנות הפנסיה מיטב דש והלמן אלדובי כקרנות שיהוו ברירת מחדל עבור ציבור השכירים להם מחויבים המעסיקים לפתוח קרנות פנסיה – עדיין לא משפיע על גידול בנכסים או על שינוי מאזן הכוחות של הכספים המנוהלים בשוק. עם זאת ברור, שהתרומה הגדולה של המכרז לתחרות בשוק אמורה לבוא לידי ביטוי בדמי הניהול, כאשר בהיקף הנכסים המנוהלים ההשפעה היא יותר ארוכת טווח.

נכון לסוף חודש יוני, החשיפה הממוצעת למניות של קרנות הפנסיה המקיפות הסתכמה ב-33%, כאשר האחזקה הישירה במניות, אופציות ותעודות סל מניתיות הייתה 24%. החשיפה הממוצעת של קרנות פנסיה לחו”ל הסתכמה ביותר מ-27%, כאשר כ-54% מן הכספים בקרנות פנסיה הושקעו בנכסים סחירים ונזילים ואילו 46% הושקעו בנכסים לא סחירים.

ב-12 החודשים האחרונים הניבו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות בממוצע, תשואה נומינלית, ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול) בשיעור של 7.6% אך שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה בתשואות אשר הניבו הקרנות השונות בשוק. לצד קרן הפנסיה, שהניבה ב-12 החודשים האחרונים את התשואה הגבוהה בשוק, אלטשולר שחם, בשיעור 11.08%, זו שממוקמת במקום השני, הראל פנסיה, הניבה 8.56% ואילו הקרן שהניבה את התשואה הנמוכה ביותר בתקופה זו היא פסגות פנסיה מקיפה שהשיגה לחוסכים רווח בשיעור של 6.38%.

___________________

 הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment

Leave a Reply