תקלה טכנית ברשות שוק ההון הובילה את מגדל להודיע על מינויו של מוטי רוזן כדירקטור – למרות שהמינוי טרם אושר

יום לאחר שמגדל הודיעה על מינויו של מוטי רוזן כדירקטור – הודיעה רשות שוק ההון למגדל כי תקלת תוכנה במערכת נושאי משרה הביאה לאישור המינוי בטעות. מגדל נדרשה להקפיא את המינוי של רוזן ואת עזיבתו של הדירקטור גבי פיקר. הרקע: הנחיית ברקת את מגדל מלפני שבועיים, שלא לעשות שינויים בהנהלה, כולל מינוי דירקטורים, עד לסיום הבדיקה המנהלית * ברשות שוק ההון סירבו להתייחס לנושא

בית מגדל
בית מגדל

מגדל משהה את מינויו של מוטי רוזן לדירקטור בחברה – עד לקבלת אישור מחודש של הממונה על הביטוח. כך הודיעה החברה ביום ג’ בבורסה. סיבת הדחייה נובעת מהודעת רשות שוק ההון למגדל על כך שאישור המינוי שניתן על ידי הממונה, נשלח בטעות לחברה. באותן נסיבות, גם עזיבתו של גבי פיקר את תפקידו כדירקטור הושהתה על ידי מגדל.

אתמול התקבל במגדל מכתב מד”ר משה ברקת בו נכתב כי המייל שהתקבל ביום ב’ בחברה לפיו הרשות אינה מתנגדת לבקשה למינויו של רוזן, נשלח עקב תקלת תוכנה במערכת נושאי משרה של הרשות.

אישור הרשות למינוי התקבל בהפתעה, משום שבימים אלו מתנהלת נגד מגדל בדיקה מנהלית שבמסגרתה גם זומנו דירקטורים לתשאול. מתוך כך, לפני שבועיים ברקת הנחה את הנהלת מגדל שלא לעשות שינויים בהנהלה, כולל מינוי דירקטורים חדשים עד לסיום הבדיקה המנהלית.

בהודעת מגדל לבורסה היא הסבירה כי הממונה דורש ממנה להשהות את המינוי עד אשר יישקל מחדש ברשות, בכפוף למסקנות הליך הביקורת המנהלית המתנהל בעניינה.

ברשות שוק ההון סירבו להתייחס לנושא.

Be the first to comment

Leave a Reply