תקציבאית במשרד האוצר תובעת 300 אלף שקל מהמשרד בשל התעמרות קשה

לצד ההתעמרות, העובדת במשרד האוצר מזה שמונה שנים, מציינת כי סבלה מהתנהלות פוגענית ומשפילה לרבות נטילת פלח ניכר ממוטת סמכויותיה וצמצום תפקידה, בניגוד להגדרת תפקידה, וזאת בשל שיקולים זרים של המשרד

תקציבאית במשרד האוצר מזה 8 שנים, הגישה תביעה בסך 300 אלף שקל כנגד משרד האוצר וסמנכ”לית בכירה למנהל ומשאבי אנוש במשרד האוצר. זאת, בטענה להתעמרות קשה והתנהלות פוגענית ומשפילה לרבות נטילת פלח ניכר ממוטת סמכויותיה וצמצום תפקידה, בניגוד להגדרת תפקידה, וזאת ללא כל עילה או סיבה על לא עוול בכפה, ומבלי שנטענה ולו טענה אחת על תפקודה. לדברי התובעת המשרד נקט בשיקולים זרים, אסורים ובלתי ענייניים שהביאו להתייחסות השלילית כלפיה.

התובעת טוענת כי במשך תקופה של מספר חודשים היא החלה לסבול מהתעמרות בלתי פוסקת מצדה של הסמנכ”לית הבכירה במחלקת משאבי האנוש הנמצאת בכפיפות ישירה למנכ”ל המשרד. הדבר, נאמר בתביעה, בא לידי ביטוי באופן תדיר ושוטף תוך שהסמנכ”לית פועלת ללא לאות לכרסם בסמכויותיה, לבזות אותה, לפגוע בשמה הטוב, ולהפוך את חייה בעבודה לבלתי נסבלים, והכול ללא כל סיבה או הצדקה, ומשיקולים זרים הנובעים מצרות עין בלבד.

לדברי התובעת התנהלותה הפוגענית של הסמנכ”לית כלפיה החלה מהמועד בו הועבר תחום הרכש לאחריותה והיא באה לידי ביטוי בהתבטאוויות לא הולמות, מעליבות, משפילות ופוגעניות. בנוסף בדיקה קפדנית יתרה את דוחות הנוכחות שלה, מחיקת אירועים מיומנה האישי הממוחשב, העברת רכז ועדת המכרזים וההתקשרויות ביחידה שבניהולה, ליחידה אחרת במשרד ללא עדכונה או ידיעתה ותוך פגיעה של ממש בעבודת היחידה, והכול כניסיון נוסף להקשות ולפגוע בה. בנוסף נזיפות ללא עילה על מנת לרפות את ידיה.

לטענת התובעת, עם עזיבתו את עבודתו בחודש מאי של רוני פרידמן הממונה הישיר עליה ואשר שימש בתפקיד המשנה למנכ”ל משרד האוצר ובהמשך פרש משירות המדינה, החלה הסלמה והקצנה קשה בהתעמרותה של הסמנכ”לית כלפיה תוך שיתוף פעולה מצד גורמים נוספים במשרד וביניהם מנכ”ל המשרד עצמו. כך היא הוצאה מחברותה בועדת המכרזים המשרדית דבר המהווה צמצום ניכר בסמכויותיה ופגיעה במעמדה המקצועי, הוצאתה מחבר ועדת ענ”א (ועדת המכרזים של מערכות מידע) המשרדית, שהיוותה צמצום משמעותי נוסף בסמכויותיה.

כמו כן טוענת התובעת כי הסמנכ”לית נוהגת בתקופה האחרונה לצמצם את סמכויותיה בכך שהיא מעבירה באופן שיטתי תחומי עבודה ממנה לידי מרכז ועדת המכרזים וההתקשרויות הכפוף לה. בנוסף שוללת סמכויות המוקנות לה מכוח תפקידה, נמנעת מלזמן ולשתף אותה בישיבות שבתחום אחריותה, מבודדת אותה מבחינה חברתית ומקצועית, ולמעשה שוללת ממנה את האפשרות לעבוד ולנהל את התחום עליו היא אחראית מכוח תפקידה.

לדברי התובעת באמצעות עו”ד אילה הוניגמן פנייתה אל מנכ”ל המשרד במכתב בו העלתה את טענותיה בנוגע להתעמרות הקשה מצד הסמנכ”לית כלפיה, לא זכתה לכל התייחסות או מענה.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מתבקש לפסוק לתובעת פיצויים בגין העסקתה הפוגענית בדרך של נטילה וצמצום של סמכויותיה, ללא זכות שימוע ומשיקולים זרים ולא ענייניים, וללא הנמקה, וכן בגין ההתנכלות והתעמרות האסורות כלפיה.

ממשר האוצר נמסר כי עמדת משרד האוצר תוגש לבית המשפט בהתאם למקובל.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply