תקרות ההפקדה וסכומי ההפקדה למוצרי הפנסיה ל-2019

תקרות ההפקדה וסכומי ההפקדה למוצרי הפנסיה לשנת 2019: להלן הטבלה המלאה, כפי שהוכנה על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות

Be the first to comment

Leave a Reply