44 עובדים לשעבר באגודת השומרים הגישו בקשה דחופה למנות לחברה מפרק זמני

לאחר מו"מ לא מוצלח עם רוכש פוטנציאלי לחברה, קצה נפשם של העובדים ממצב הדברים המתמשך וחוסר היכולת לתכנן את חייהם הכלכליים בכל הקשור לעתידם בחברה. נסיבות אלה אינן מאפשרת להם את המשך העבודה בחברה

תמונת אילוסטרציה. מקור: pixabay
תמונת אילוסטרציה. מקור: pixabay

44 עובדים ועובדים לשעבר בחברת אגודת השומרים מפתח תקוה הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה דחופה למנות לחברה מפרק זמני. למיטב ידיעתם של העובדים, שהועסקו על ידה בעבודות נקיון ושמירה, במהלך חודש מאי אשתקד נמכרה החברה לרטנר-פוקסון רומן. לדבריהם זמן לא רק לאחר הרכישה התגלעו חילוקי דעות חריפים בין הרוכש לבין המוכר בנושאים כספיים הקשורים לחברה.

בבקשה נאמר, כי לאור מצבה הכספי הקשה של החברה שנוסדה בחודש פברואר 1978 לא שולמה משכורת חודש דצמבר 2017 במועדה, ולחלק מהמבקשים לא שולמה משכורת חודש ינואר, לחלקם לא שולם שכר עבודה בגין חודש אפריל, ונכון להיום לא שילמה החברה לחלק מהמבקשים את שכר עבודתם בגין חודש מאי.

כמו כן נפתח הליך של סכסוך קיבוצי על ידי ההסתדרות כנגד החברה בבית הדין לעבודה וזאת לאור אי העברת תשלומים סוציאליים לעובדים, ניכויים שנוכו משכרם והפרשות מעביד לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. נכון להיום, נטען בבקשה, לחברה חוב כלפי העובדים לקופות הגמל בגין הפרשות סוציאליות לתקופה של יותר מ-7 חודשים וכי הלכה למעשה אין באפשרותה של החברה האפשרות לשלם חובות אלו, וזאת למרות שחלק מכספי החוב נוכו בפועל משכר העובדים.

המבקשים מציינים, כי למיטב ידיעתם ניתנו כנגד החברה בבית הדין לעבודה מספר פסקי דין אותם היא לא דאגה לשלם או לשלם במלואם. להערכת העובדים חובותיה של החברה כלפיהם בגין שכר עבודה, פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות, וזכויות סוציאליות נלוות, נאמדים בסכום של למעלה מ-200 אלף שקל. כתוצאה מהתנהלות החברה, נטען בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד אלון הורנשטיין, קצה נפשם של העובדים ממצב הדברים המתמשך מחוסר הידיעה מה ילד יום, וחוסר היכולת לתכנן את חייהם הכלכליים בכל הקשור לעתידם בחברה ונסיבות אלה אינן מאפשרת להם את המשך העבודה בחברה.

קרא עוד: ייצוגית נגד אגודת השומרים על אי הפרשת כספים לקרן הפנסיה של העובדים

המבקשים החליטו לפנות לבית המשפט בבקשת פירוק ולצידה בקשת מינוי מפרק זמני לחברה, על מנת לאפשר את המשך פעילותה כעסק חי תוך ניסיון למצוא רוכש בעל איתנות פיננסית, אשר יהיה מוכן לרכוש את פעילותה ולהמשיך ולהעסיק את העובדים.

מעו”ד יבגני פרחיה ממשרד ברנדר-פרחיה-גור ושות’, המייצג את החברה נמסר: “החברה הועברה לבעליה החדשים במאי 2017, תוך הפרה בוטה של רישיון משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים מצד הבעלים הקודמים. כך גם התגלה, כי בעלי המניות הקודמים לא העבירו תשלומים סוציאליים לעובדים ומשכך בוצעו הסדרים עם הקופות על ידי בעל המניות החדש, על מנת להשיב את הכספים לעובדים. ואולם, בתחילת חודש מאי 2018 הוטלו במרמה עיקולים על כלל כספי החברה אצל בתי המלון על ידי קבלן משנה של החברה.

“משרדנו עושה את מרב המאמצים על מנת לשחרר את הכספים ולהעבירם לידי העובדים על אתר. יודגש, כי מידע זה נשלח בזמן אמת לעורך דינם של העובדים עוד טרם הגשת בקשת הפירוק, אולם זה בחר שלא להציגו בפני בית המשפט, תוך התעלמות מפניותיו של עו”ד יבגני לקיים פגישה בנושא. החברה והבעלים החדש מצרים מעומק הלב על אי תשלום שכרם של העובדים. המדובר בעובדים חרוצים שעבדו בחברה ומגיע להם לקבל את הזכויות הסוציאליות שלהם. כולי תקווה כי נכסי החברה ישוחררו והכספים יועברו במהרה לטובת משכורות העובדים”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply