בנק ישראל: השימוש במזומן עלה ב-4% ב-2018

על פי מחקר הבנק: הרגלי השימוש במזומן ובאמצעי התשלום האחרים מושפעים כיום יותר מאשר בעבר משינויים בטכנולוגיה וברגולציה

השימוש במזומנים ממשיך לעלות

בנק ישראל פרסם השבוע את סקירת מחלקת המטבע לשנת 2018. הסקירה כללה מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנת 2018. להלן הנקודות המרכזיות שעולות מהסקירה השנה:

שווי מחזור המזומן בסוף שנת 2018 עמד על 85.9 מיליארד שקל, גידול של כ-4% לעומת הנתון המקביל אשתקד – דומה לממוצע הגידול של שלוש השנים האחרונות (5%) ונמוך מהממוצע בעשור האחרון (10%). החל משנת 2016 אנו רואים שינוי מתמשך – מחזור המזומן מוסיף לגדול, אם כי הגידול הולך ומתמתן.

הרגלי השימוש במזומן ובאמצעי התשלום האחרים מושפעים כיום יותר מאשר בעבר משינויים בטכנולוגיה וברגולציה. בנק ישראל מעודד שימוש באמצעי תשלום מתקדמים שאינם מבוססי נייר, ובמסגרת זו היה שותף לתהליך חקיקת החוק לצמצום השימוש במזומן,  התשע”ח 2018 שנכנס לתוקפו בינואר 2019. לנוכח שינויים אלו נערכת מחלקת המטבע לתרחישים עתידיים שונים ולהשפעתם האפשרית על הביקוש למזומן ועל הרגלי השימוש בו, אם כי מוקדם עדיין לגזור מהם השינויים שחלו בהתנהגות הציבור מאז כניסת החוק לתוקפו.

המשך בגידול מחזור המזומן, כמו גם ממצאים מסקרים מעידים שהמזומן משמש אמצעי משמעותי לביצוע עסקאות בישראל: חלקן של ההוצאות במזומן בסך שווי ההוצאה היומית עמד על כ-26%, לעומת החלק של ההוצאות בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב, שעמד על כ-38%. העסקאות במזומן הן לרוב בסכומים נמוכים. החציון של שווי ההוצאות היומיות במזומן הוא 46 ש”ח, ורק 10% דיווחו על הוצאות יומיות במזומן שעולות על 460 ש”ח. סוגי ההוצאות שבהם הציבור מעדיף יותר תשלום במזומן הם – תשר/טיפ (79%), נסיעה במונית (73%) והעברת כסף לבן משפחה (69%).Be the first to comment

Leave a Reply