תוצאות שיא לחילן מתחילת השנה: הרווח הנקי מתקרב ל-30 מיליון שקל

במקביל לפרסום תוצאות הרבעון מדווחת החברה על מגעים לרכישת פעילות בתחום השכר ומשאבי האנוש בארה"ב

אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ
אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ

הכנסות חילן ברבעון השני הסתכמו בכ-387.6 מיליון שקל, לעומת כ-361.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.3% הודות לצמיחה במרבית מגזרי הפעילות של החברה ואיחוד לראשונה של חברת ITWAY. במחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות בכ-786.7 מיליון שקל, עלייה של כ-9.3%, לעומת הכנסות של כ-719.8 מיליון שקלבתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-40.3 מיליון שקל (מהווה 10.4% מההכנסות) לעומת כ-35.1 מיליון שקל (המהווה כ-9.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-14.6% כאשר יישום לראשונה של תקן IFRS16 תרם כ-284 אלפי שקל. במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-85.1 מיליון שקל, צמיחה של כ- 16.4%, לעומת רווח תפעולי של כ- 73.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-28.8 מיליון שקל (המהווה כ-7.4% מההכנסות) לעומת כ-24.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-6.9% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-16.3%. במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-61.5 מיליון שקל, צמיחה של כ-17.3%, לעומת כ-52.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במקביל לפרסום תוצאות הרבעון מדווחת החברה על מגעים לרכישת פעילות בתחום השכר ומשאבי האנוש בארה”ב. אבי באום, יו”ר קבוצת חילן מציין: “היקף העסקה המוערך בכ-25-30 מילוני דולר ארה”ב משקף את רצוננו להיכנס באופן מדורג לארה”ב כאשר זוהי אבן דרך משמעותית ראשונה במתווה בו הקבוצה נוקטת ליצירת מנועי צמיחה מחוץ לגבולות המשק המקומי. קבוצת חילן פועלת בתחום השכר שנים רבות וצברה ידע וניסיון רב בתחום זה ואנו סבורים שיש ביכולותינו למנף אותו גם בשווקים נוספים בעלי מאפייני פעילות דומים.”

אבי באום, יו”ר קבוצת חילן, מוסיף: “אנו ממשיכים לפעול במגוון דרכים לטובת המשך צמיחת הפעילות המקומית אורגנית ואקסוגנית, כאשר אנו שמים דגש על בידול ופיתוח פלטפורמות עם חוויית משתמש מתקדמת ויעילה להצפת ערך למשתמש הקצה תוך חיזוק ושיפור הפעילות הקיימת. נמשיך בפיתוח הפעילות המקומית התומכת בתוצאות החזקות בכל המגזרים, זאת במקביל להתרחבות הפעילות לחו”ל עליה אנו שוקדים בימים אלו לטובת שימור מגמת הצמיחה גם ברבעונים הבאים ובשנים הבאות.”

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך את המגמה החיובית המתבטאת בצמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות כתוצאה מקליטת לקוחות חדשים והצפת ערך למשתמש הקצה על ידי מודולים ופיתוחים טכנולוגיים המותאמים לצרכי לקוחותינו היוצרים חווית משתמש נוחה, מקצועית וחדשנית.

מגמת הצמיחה במגזר פתרונות עסקיים נמשכת ברבעון השני של השנה עם גידול בהכנסות ובשורת הרווח התפעולי. אנו חווים מהפכה דיגיטלית בסביבה העסקית ופועלים בכדי להמשיך ולהיות גורם משמעותי בתהליך זה. חברת נס אשר מובילה את המגזר ממשיכה לפעול לייצור הזדמנויות חדירה במגוון סקטורים ובפרט בסקטורים הפיננסי והבריאות אשר עוברים מהפכה כחלק מהשינוי המתרחש. אנו נמשיך לשקוד ולפעול לבידול על ידי המקצועיות, היצירתיות והפתרונות שאנו מביאים כחלק מייעול תהליכים ושיפור ביצועים המציפים ערך רב ללקוחותינו.

תוצאות הרבעון במגזר תשתיות מחשוב היו דומות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד כתוצאה ממיקוד ושינוי בתמהיל ההכנסות שהחברה נקטה. אנו ממשיכים בהצלחה ביישום התכנית האסטרטגית במגזר זה בדגש על שיפור וייעול תהליכים פנימיים והרחבת הפתרונות בתחום הענן.

מגזר שיווק מוצרי תוכנה ממשיך להפגין תוצאות מרשימות גם ברבעון השני של השנה, למרות שמדובר במגזר שמושפע מעונתיות והרבעון הרביעי הוא הרבעון המשמעותי במגזר זה, תוך שיפור דו סיפרתי בהכנסות ושיפור משמעותי ברווח התפעולי. מגמת השיפור נובעת בעיקרה מאיחוד לראשונה של תוצאות הפעילות של חברת ITWAY שרכישתה הושלמה בתחילת השנה הנוכחית ומגידול בפעילות העסקית.

Be the first to comment

Leave a Reply