ההסתדרות תובעת את הרשות הארצית לכבאות לאחר שלטענתה היא פוגעת בהתארגנות

מנציבות כיבוי והצלה לישראל נמסר: התלונה שהוגשה היא חלק ממאבק ארוך שנים בו מנסה ועד העובדים להתערב בהחלטות פיקודיות ומבצעיות. על פי ההסתדרות: כל מי שמשתף פעולה עם ארגון העובדים דינו דחיקתו לקצה בכל מובן וזאת עד לשלילת סמכויותיו השפלתו עד עפר

תמונה באדיבות קולנוע חדש

ההסתדרות טוענת כי הרשות הארצית לכבאות והצלה ומפקד מחוז צפון טפסר ניזאר פארס (מצוי ברמה היררכית אחת מתחת לנציב הרשות רב טפסר דדי שמחי) עושים כל שביכולתם למנוע מעובדי הרשות בתחנת גליל-גולן לממש את זכות ההתארגנות המוקנית להם. זאת באמצעות פגיעה מתמשכת בארגון הכבאים המקצועיים בישראל ובחבריו ובמטרה למנוע מהם מלבצע את עבודתם ותפקידם- שמירה על זכויותיהם של הכבאים עובדי רשות ולשם כך כל האמצעים כשרים.

לטענת ההסתדרות בהתנהגותם של הרשות ומפקד מחוז צפון הם משליטים משטר של טרור ארגוני לא פחות וזורים פחד בליבם של עובדי הרשות, תוך העברת מסר ברור – לא תקום ולא תהיה זכות התארגנות לעובדים.

בהתאם לכך כל מי שמשתף פעולה עם ארגון העובדים דינו דחיקתו לקצה בכל מובן וזאת עד לשלילת סמכויותיו השפלתו עד עפר.

בפניית ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת נטען עוד כי הרשות ומפקד מחוז צפון חברו יחדיו לפגוע ראשית בנציגי העובדים מהצפון בשל פעילותם הארגונית, באמצעות הנהגת פרקטיקות פסולות.

בית הדין מתבקש לקבוע כי הרשות ומפקד מחוז צפון פוגעים בזכות ההתארגנות בדרך של נקיטת פעולות כלפי המעזים לעמוד בראשות ארגון הכבאים ולייצג את עובדי הרשות ולעמוד על זכויותיהם. לקבוע כי הרשות ובעיקר מפקד מחוז צפון וסגנו התעמרו וניצלו לרעה את סמכותם כנגד וכלפי יו”ר ועד העובדים בתחנת גליל-גולן אורן דנן בגין פעילותו הארגונית. להורות לרשות ולמפקד מחוז צפון להפסיק ומיד לפגוע בעובדי הרשות ובכלל זה לחדול לאלתר מלאיים להפעיל לחצים לנקוט בהליכי משמעת פיקטיביים, להתעמר ולנצל לרעה סמכות שררה וכוח על מנת לפגוע בזכותם של עובדי הרשות להתאגד ובכדי להחליש ולהעלים את כוח העבודה המאורגן ברשות. בנוסף לחדול לאלתר מכל שימוש בכלים משמעתיים נטולי כל מקור נורמטיבי כלפי יו”ר ועד העובדים בתחנת גליל-גולן, להורות על בטלות כל ההערות הפיקודיות שקיבלו מי מעובדי הרשות. להשיב את יו”ר ועד העובדים בתחנת גליל-גולן לתפקידו כקצין בינוי בתחנה, ולהורות על הפסקה לאלתר של כל פגיעה בו בתנאי עבודתו ו/או בשכרו ועל הפסקת כל התנכלות והתעמרות בו.

בנוסף מתבקש בית הדין לחייב את הרשות בתשלום פיצויים להסתדרות ולארגון בסך 200 אלף שקל בגין הפגיעה הקשה והחמורה בהם ובעובדים המיוצגים על ידם ובזכותם להתאגד ולבחור לעצמם ובעצמם ארגון עובדים יציג, ובגין התנכלות לעובדים המאוגדים.

מנציבות כיבוי והצלה לישראל נמסר בתגובה:

כבאות והצלה לישראל ועובדיה פועלים ימים כלילות למען שלום אזרחי המדינה. מחוז צפון בפיקודו של טפסר ניזאר פארס התמודד הקיץ עם שריפות ואירועים מבצעיים רבים באופן ראוי להערכה .כעת הוא נערך לקראת סכנות עונת החורף.

התלונה שהוגשה היא חלק ממאבק ארוך שנים בו מנסה ועד העובדים להתערב בהחלטות פיקודיות ומבצעיות. כבאות והצלה מכבדת את זכות ההתאגדות כמו גם את תפקידי הועד ונציגיו ככל שאכן יעסקו במנדט ובתחומים הנתונים באחריותם.

Be the first to comment

Leave a Reply