נגיף הקורונה מעמיד את המודל הצ’יליאני באתגר הקשה ביותר מאז החלתו – מי המרוויחים והמפסידים עד כה?

מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה לעמיתים בגילי 60 ומעלה ירדו בממוצע במרץ בשיעור של יותר מ-6.2%, רשות שוק ההון לפוליסה בתגובה: אנו בוחנים כחלק משגרת העבודה את ישימותם ושיפורם של מודלים שאומצו בעבר, לרבות סוגיות העולות עקב משברים בשווקים

המודל הצ’יליאני הונהג בישראל לאחר דיונים ארוכים והתנגדויות רבות. מאז 2016, כאשר הוחל בשוק החיסכון לטווח ארוך, לא נרשמו משברים משמעותיים בשוק ההון שאתגרו את המודל. משבר הקורונה, שמסתמן כמשבר הגדול ביותר מאז 2008, מעמיד בסימן שאלה את יכולת המודל לצמצם את סיכוני ההשקעה בשוק ההון לחוסכים לקראת פרישה.

בדיקת פוליסה את ביצועי קרנות הפנסיה במסלולי ההשקעה לחוסכים בני 60 ומעלה מעלה כי התשואות שנרשמו לאותם עמיתים ירדו בממוצע במרץ בשיעור של יותר מ-6.2% (התשואה נעה בין כ-4.6% לבין כ-7.1%). כלומר – חוסכים שאמורים לפרוש בחודשים הקרובים עשויים לשלם מחיר כבד.

מסלולי ההשקעה לחוסכים בגיל 50-60 ירדו בממוצע בשיעור של 7.6% בחודש מרץ (התשואות נעו בין 7%- ל-8.8%-) והמסלולים לעמיתים בגיל 50 ומטה צללו בממוצע של כ-8.9% (התשואות נעו בין 7.7%- ל-10%-).

כלומר, המסלולים אכן מצליחים להגדיל את היציבות, אולם גורמים עימם שוחחנו סבורים כי מידת ההגנה שהמודל מעניק לחוסכים לקראת פרישה אינה מספקת.

המרוויחים

משבר הקורונה יצר הבדלי תשואה מהותיים בין העובדים שהספיקו לפרוש לפני התפשטות הנגיף לבין אלו שנמצאים לקראת פרישה. ההבדלים ניכרים בעיקר בין התשואה במסלול העמיתים בגיל שישים פלוס לעומת אלו שכבר פרשו.

אי התלות של פנסיית הפורשים בשוק המניות והאג”ח איפשר לקרנות במסלול מקבלי קצבה להציג עלייה ממוצעת של 5.14% בשנה האחרונה (הנתונים נלקחו מפנסיה נט). בדיקה מעמיקה של מסלול זה הראתה שהתשואה מורכבת מתשואת האג”ח המיועדות (4.86%) ותשואה של האג”ח הממשלתי סחיר – ההשקעה העיקרית הנוספת של מסלול זה.

ההבדלים בין ביצועי המסלולים מעצימים את השאלה שעלתה לדיון בגיליון הקודם על היכולת של המודל הצ’יליאני להגן על החוסכים המבוגרים. התקנות שפורסמו ב-2017 קובעות שההקצאה לפנסיונרים תעמוד על 60% אג”ח מיועדות ולחוסכים מגיל 50 ועד הפרישה 30%. השפעות הקורונה והתשואה המרשימה שנרשמה במסלול הפורשים לפנסיה מעוררת את הסברה כי ניתן להקצות שיעור גבוה יותר למסלול של חוסכים לקראת פרישה.

ב-2018 הוגשה הצעת חוק, שביקשה לקבוע כי לשכר מסוים תושקע 100% מההפרשה לפנסיה באג”ח המיועדות, וכל הפרשה נוספת שמעל לרמה זו תושקע בשוק ההון. בכך מבקשים מציעי החוק ממשרד האוצר לפטור כמעט באופן מוחלט את בעלי הפנסיות הנמוכות מהתנודתיות של שוק ההון ולהבטיח להם הכנסה יציבה וקבועה לאורך זמן. ההצעה תקבל משנה תוקף במידה שההתאוששות של שוק ההון תהיה איטית מהצפוי, ובתוך כך, קרנות הפנסיה לעמיתים ותיקים צפויות להמשך ולספוג הפסדים. במקרה כזה, גם הקצאה גוברת של אג”ח מיועדות לקרנות אלו תתקבל בברכה אצל המחוקק.

רשות שוק ההון לפוליסה בתגובה: “המודל החכ”מ (המודל הצ’יליאני) הינו מודל השקעות הכולל ראייה ארוכת טווח והוא מתפתח בהתאם לגיל החוסכים ולרמת הסיכון המתאימה להם לפי מח”מ ההשקעות הצפוי. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בוחנת כחלק משגרת עבודתה את ישימותם ושיפורם של מודלים שאומצו על ידה בעבר, לרבות סוגיות העולות עקב משברים בשווקים, ככל שהשפעתן משמעותית. לצד המודל החכ”מ ובהתאם להמלצות ועדת באב”ד, נקבעה בדין הקצאה יעילה יותר של האג”ח המיועדות בין החוסכים בקרנות הפנסיה, באופן הקובע שיעור גבוה יותר של אג”ח מיועדות לפנסיונרים ולחוסכים סמוכי פרישה, במטרה להפחית תנודתיות בתשואות לחוסכים אלו”.

Be the first to comment

Leave a Reply