ייצוגית נגד עיריית חיפה: לא שילמה תוספת פיצול למלווי ההסעות של תלמידי החינוך המיוחד

עיריית חיפה, נטען בבקשה, בחרה באופן מודע לקפח באופן שיטתי ומכוון את מלווי ההסעות בחינוך המיוחד ושלא לשלם להם בעד תוספת הפיצול המגיעה להם בגין תפקידם ואופי עבודתם

ליווי ילדים בהסעות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד עיריית חיפה בטענה לאי תשלום תוספת פיצול למלווי ההסעות של תלמידי החינוך המיוחד. תוספת הפיצול נועדה לפצות עובד על חוסר הנוחות בפיצול יום העבודה, וכל עובד ציבורי המועסק בדירוג האחיד העובד ביום עבודה מפוצל זכאי לתשלום תוספת אחוזית המחושבת לפי מספר ימי העבודה המפוצלים בשבוע. תוספת הפיצול נכללת בשכר הפנסיוני של העובדים ובהתאם להסכם הקיבוצי עליו חתום ארגון 3 הערים הגדולות עובד המועסק ב-5 ימי עבודה מפוצלים בשבוע זכאי לתוספת בשיעור של 12%.

בבקשה  שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נאמר כי רובם המוחלט של עובדי העירייה המועסקים בתפקיד מלווי הסעות בחינוך המיוחד הינם נשים קשות יום המשתכרות שכר הנמוך משכר המינימום ומקבלות שכר נמוך יחסית ליתר עובדי הרשויות המקומיות.

עיריית חיפה, נטען בבקשה, בחרה באופן מודע לקפח באופן שיטתי ומכוון את מלווי ההסעות בחינוך המיוחד ושלא לשלם להם בעד תוספת הפיצול המגיעה להם בגין תפקידם ואופי עבודתם, וזאת לפי הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים עליה.

לדברי המבקשת טליה וייר המועסקת כמלווה הסעות מזה כעשור, עיריית חיפה מודה באי תשלום תוספת הפיצול, וזאת בטענה כי ההוראות הנורמטיביות החלות על מלוות ההסעות בחינוך המיוחד אינן חלות עליה. זאת מאחר שהיא אינה חלק מהמרכז לשלטון מקומי אלא חברה בארגון 3 הערים הגדולות.

ואולם טוענת המבקשת כי העירייה אמנם אינה חלק מהמרכז לשלטון מקומי אך היא מחויבת בתשלום התוספות לעובדיה, וזאת נוכח אימוץ ארגון 3 הערים הגדולות את הדין הכללי בנוגע לתוספת פיצול.

אשר על כן מתבקש בית הדין לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד העירייה בעילת אי תשלום תוספת פיצול.

תגובת עיריית חיפה: הבקשה לאישור תובענה ייצוגית התקבלה בעירייה לפני מספר ימים. כמתחייב על פי דין, עדכנה העירייה את הממונה על השכר במשרד האוצר. תגובת העירייה לטענות תינתן לבית הדין לעבודה, במועד שנקבע.

Be the first to comment

Leave a Reply