AIG פיטרה 10,000 עובדים בארה”ב

מצבת העובדים בניו יורק צומצמה בשיעור של 15% לסך של 56,400 – קיצוץ של 10,000 עובדים. מצבת העובדים בשנת 2008 - שנת המשבר הכלכלי - הייתה 116 אלף

עובדי A.I.G, מתוך אתר החברה
עובדי A.I.G, מתוך אתר החברה

מאת ישראל גלעד: המבטחת האמריקאית AIG צמצמה (נכון ל-31 בדצמבר 2016) את מצבת העובדים בניו יורק בשיעור של 15% לסך של 56,400 – קיצוץ של 10,000 עובדים. מצבת העובדים בשנת 2008 (שנת המשבר הכלכלי, שהביא את AIG למצב של חדלות פירעון) הייתה 116 אלף. חלק מכוח האדם פחת עקב מכירה של חברות בנות ופעילויות, תהליך שהחל ב-2009. רק בשנה האחרונה מכרה AIG חברה למשכנתאות, חברת ברוקרים, מבטח של לוידס ונכסים בצ’ילי, יפן וארגנטינה. החברה מניידת פעילויות לאזורים בהם עלות כוח האדם זולה יותר ומצמצמת משרות. על פי תכנית העבודה, עד סוף שנת 2017 יתבצע קיצוץ של 1.6 מיליארד דולר בהוצאות. AIG הציגה הפסד בסך של 3.04 מיליארד דולר ברביע האחרון של שנת 2016. כדי להקטין את הלחץ על המבטח נערכו לאחרונה מספר חוזי ביטוח משנה, בין היתר עם Berkshire Hathaway (היקף העסקה כ-10 מיליארד דולר), Swiss Re AG ו-Hannover Re שסייעה בשחרור הון בהיקף של 1 מיליארד דולר.

עובדי A.I.G, מתוך אתר החברה

Be the first to comment

Leave a Reply