ניהול כספי פנסיה. צילום אילוסטרציה. תמונה: pixabay
החיים בפנסיה

הצעת חוק: רשות שוק ההון תפקח על ההפרשות לפנסיה על ידי המעסיקים

יוני 14, 2018

על פי ההצעה, רשות המסים תעביר לרשות שוק ההון ולמינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים מידע על מעסיקים שלא הפרישו כספי פנסיה לעובדיהם בהתאם לחובה המוטלת עליהם מכוח צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק