עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיק אינו יכול להפריש כספים לעובד – כיצד עליו לפעול? / מאת עו”ד ג’ון גבע ועו”ד שלומי הדר

ספטמבר 6, 2017

ב-9 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (השופט אילן איטח, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר וכן נציגי הציבור שלמה כפיר וברכה סמו) בערעור שהגישה חברת י.ב. שיא משאבים בע”מ (המערערת) ואשר עסק, בין היתר, בשאלה, כיצד על מעסיק לנהוג בשעה שלא ניתן להפריש כספי פנסיה עבור עובדים בשל היעדר יכולת מעשית הנובעת מסירוב קרנות פנסיה או חברות ביטוח. ואלו עיקרי העובדות – המשיב הוא אזרח אריתריאה, אשר הועסק על ידי המערערת – חברה להספקת שירותי ניקיון. תקופת העסקתו של המשיב ארכה כ-16 חודשים. המשיב הגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בגין זכויות סוציאליות שונות