איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
החיים בפנסיה

שוק קרנות הפנסיה – מגמת הגידול נמשכת

פברואר 7, 2019

הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעור ההפקדות אליהן נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה. סיכום שוק קרנות הפנסיה החדשות 2018

זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

נובמבר 8, 2018

חיסכון לכל ילד – מסקנות ראשונות על התוצאות בשלושת מסלולי הסיכון

זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

גידול בשיעור של 8.7% בשוק החיסכון הפנסיוני בחודשים ינואר-ספטמבר 2018 / מאת איציק אסטרייכר

אוקטובר 25, 2018

הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-891 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה. התשואות תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק

זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

זכות הבחירה של העובד

יוני 11, 2018

זכותו של עובד לבחור את התכנית הפנסיונית מעוגנת בשורה ארוכה של הוראות, אשר תכליתן לקבוע מצד אחד את אותה הזכות ומצד שני את חובתו של המעביד להפקיד לזכות העובד. איציק אסטרייכר עונה על כל השאלות הפתוחות בנוגע לחיסכון הפנסיוני של העובד עם כניסתן של קרנות ברירת המחדל

כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

מסכמים שנה – דמי הניהול ממשיכים לרדת

פברואר 1, 2018

דמי הניהול הממוצעים ב-2017 בקופות גמל לתגמולים היו 0.58% מן הצבירה ו-0.47% מן ההפקדות * דמי הניהול הממוצעים בקרנות השתלמות הסתכמו בשיעור של 0.61% לשנה

לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

סיכום שנה: שוק קרנות הפנסיה החדשות

ינואר 25, 2018

  שוק החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל כולל מגוון תכניות פנסיוניות המוצעות לציבור הרחב, שבאפשרותו לבחור בכל עת לחסוך בכל אחת מהן. בסוף שנת 2017 נצברו כספים בהיקף של 819 מיליארד שקל בתכניות פנסיוניות, בקרנות פנסיה חדשות, בקופות גמל לתגמולים ובתכניות ביטוח. היקף נכסים: ב-2017 נמשכה המגמה של גידול בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את קרנות הפנסיה החדשות מאז הקמתן בשנת 1995. בסוף 2017 הסתכמו סך נכסי קרנות הפנסיה החדשות בכ-302 מיליארד שקל, סכום המבטא גידול שנתי בשיעור של יותר מ-18% לאחר גידול בשיעור של כמעט 16% בשנת 2016. צבירת נכסים: בשנת 2017 נהנו קרנות הפנסיה החדשות מצבירה

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

דגשים בעניין הפקדות מעסיק לזכות עובדיו בקופות גמל

ינואר 11, 2018

בחודשים האחרונים פעלה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון להסדיר את אופן ביצוע הפקדות מעסיק לזכות חשבונות עובדיו בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. הוראות רשות שוק ההון נועדו לייצר אחידות באופן דיווח המעסיק על הפקדות לקופות גמל

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

היום יותר מתמיד – קופה רב מסלולית לפיצויים

נובמבר 27, 2017

התלות בשוק ההון של קופות מרכזיות לפיצויים גורמת לעיתים לפערים בין הכספים שנצברו בקופות של מעסיקים לבין ההתחייבויות לתשלום פיצויים לעובדים. זה הזמן של המעסיק להתאים את רמת הסיכון לצרכיו גם בכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים

1 2 3