כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

מסכמים שנה: גידול חד בשוק קרנות ההשתלמות / מאת איציק אסטרייכר

פברואר 8, 2018

מגמת הצמיחה, הגידול בהיקף הנכסים המנוהל והצבירה החיובית נמשכה גם בשנת 2017. הנכסים הסתכמו בסוף השנה ב-207 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 12.5% לעומת היקף הנכסים בראשית השנה

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

הייעוץ הפנסיוני בבנקים – OUT

נובמבר 9, 2017

האם באמת אזרחי מדינת ישראל זוכים לייעוץ פיננסי אובייקטיבי? אולי, אבל מעט מאוד

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

עמלות הפצה, שירותי שיווק פנסיוני ומה שביניהם

נובמבר 1, 2017

פתאום, לאחר יותר מעשור, גילו עבודות ביקורת שערכו אנשי רשות שוק ההון בחברות לניהול קופות גמל, שאלו משלמות עמלות הפצה לבעלי רישיון גם כאשר אלה לא מעניקים כל שירות פנסיוני ללקוח. מדוע יש להבהיר את המובן מאליו?

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

הריכוזיות בענף קרנות הפנסיה: שוק קרנות הפנסיה החדשות הוא הריכוזי מבין שלושת השווקים התחליפים בשוק החיסכון הפנסיוני

אוקטובר 23, 2017

העובדה שלאורך שנים אותן קרנות פנסיה שומרות על הדומיננטיות שלהן והן אלו שזוכות למירב ההפקדות ואין גופים חדשים המצטרפים לשוק – מחייבת מעורבות רגולטורית. חובה לנקוט במעשה כאשר ברור שעיקר הצמיחה בשוק החיסכון הפנסיוני נעשית בקרנות פנסיה חדשות.

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

יותר מ-2 מיליארד שקל בקופות הגמל לילדים

ספטמבר 19, 2017

מאת איציק אסטרייכר  בסוף חודש יולי נצברו כבר יותר משני מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית – תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח. ההפקדות יבוצעו, נקבע בחוק, עד הגיעו של הילד לגיל 18, 50 שקל מדי חודש ובגיל 18 תבוצע הפקדה חד פעמית בסך חמש מאות שקל. אם לא ימשוך הילד את הכספים לפני הגיעו לגיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לזכות החיסכון של הילד סכום נוסף של חמש מאות שקל. החיסכון יכול להתבצע

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האיום הגדול על קרנות הפנסיה: ירידה צפויה בהכנסות של יותר מ-72 מיליון שקל / מאת איציק אסטרייכר

אוגוסט 31, 2017

זאת, מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

אוגוסט 7, 2017

שוק קרנות הפנסיה ממשיך לצמוח. שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה בתשואות שהניבו הקרנות השונות בשוק

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האמונה שפוגעת במאמינים – האם זו גזירה משמים?

יולי 20, 2017

על מנת לתת מענה לציבור החרדי שחוסך כספים הקימו חברות לניהול קופות גמל מסלול ספציפי, מסלול כשר שמתהדר בשם “מסלול הלכה”. עם השנים מתבררות שתי עובדות שיש בהן כדי להצביע על פגיעה ממשית ומתמשכת בציבור החרדי שמבקש מצד אחד לחסוך ולנהל כספים בתכניות פנסיוניות ומצד שני לנהוג על פי אמונתו

איציק אסטרייכר
מאמרים

רשות שוק ההון חושפת שיניים / מאת איציק אסטרייכר

יולי 6, 2017

הרשות לא מסתפקת במתן הבהרה לגופים המוסדיים בעניין גבייה אסורה של דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים – אלא תובעת מהגוף המוסדי לזהות הפרה של הוראת החוק, ולתקן את ההפרה בדרך של תשלום פיצוי או החזר כספי לחוסכים שנפגעו

משאבים- עמוד הבית

קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי זכתה במכרז הפנסיה של כח לעובדים

יוני 29, 2017

על פי ההסכם, 3,000 עובדי החינוך והרווחה החברים בארגון, יקבלו את התנאים המוצעים בקרן פנסיית ברירת המחדל וישלמו דמי ניהול של 1.49% מההפקדות ו-0.001% מהצבירה. את המשא ומתן מטעם הענף ניהל איציק אסטרייכר

1 2 3