משאבי אנוש

ההסתדרות טוענת כי הרשות לכבאות מתנכלת להתארגנות בתחנת חיפה; דובר מחוז החוף: אין לנו אלא לדחות את טענות השווא

אוגוסט 27, 2020

בית הדין מתבקש עוד לחייב את הנציבות בתשלום פיצויים לדוגמה בסך שלא יפחת מ-250 אלף שקל בגין פגיעתה בחופש ההתארגנות של העובדים. דוברות כב”ה מחוז חוף: בתי המשפט כבר פסקו בשלל מקרים שאין מקום שנציגי ועד עובדים יסברו כי הם חסינים מפני הליכי משמעת כאשר הם בוחרים לפעול ביודעין בניגוד להנחיות

דיני עבודה

ההסתדרות נגד קרן היסוד: משתמשת במשבר הקורונה כדי לפגוע בזכות ההתארגנות

אפריל 30, 2020

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה לאסור בצו מניעה זמני על קרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל מלפגוע בזכות ההתארגנות של כ-80 עובדיה ובזכויותיהם היסודיות. בכלל זה הוצאת עובדים פרודוקטיביים אשר בעבודתם תורמים להכנסותיה ולפעילותה לחופשה ללא תשלום מנימוקים בלתי ענייניים, הפחתות שכר ותנאים נלווים, עיכוב תשלומים שנתיים מתחייבים, ופגיעה ו/או עיכוב בדרך כלשהי בשכר העובדים. בנוסף נקיטה בצעדים שמטרתם לבודד את עובדי המגבית ולהוציא אותם מכלל עובדי המגזר הציבורי והמוסדות הלאומיים אליהם הם משוייכים. זאת תוך ניצול לרעה של טענות על נזקי משבר הקורונה, בין בשל צרכים ארגוניים פנימיים שהמשבר האמור משמש להם מסווה ובין מכל טעם אחר. עוד

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
אילוצים להנהלה הבכירה

אחרי 40 בנציבות שירות המדינה: העובד המושהה פנה לבית הדין להילחם בהשהייתו

מרץ 26, 2020

לפני כ-10 ימים הוגשה כנגד העובד תביעה משמעתית לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה המייחסת לו עבירה של דיווחי נוכחות כוזבים, כאשר עוד טרם הגשת התביעה התקיים לו שימוע לשם בחינת השעייתו

יחסי עבודה

הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית המשפט להטיל קנס של 2.2 מיליון שקל על פגיעה בהתארגנות

דצמבר 12, 2019

הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה לאסור על חברה ציבורית העוסקת בפלסטיקה (השם שמור במערכת) לפגוע בזכות ההתארגנות של העובדים, להתנכל ולהפלות עובדים על רקע התאגדותם בארגון עובדים. בית המשפט מבקש גם לחייבה לנהל משא ומתן קיבוצי אל מול ההסתדרות הלאומית. בנוסף מתבקש בית הדין להשית על החברה קנס בסך בסך 2.23 מיליון שקלים בגין פגיעותיה בהתארגנות. בפנייה לבית הדין נטען כי פלרם אינה בוחלת בשום אמצעי, מהלכת אימים על העובדים, משדלת עובדים להחתים עובדים אחרים על ביטול חברותם בהסתדרות הלאומית תוך הבטחת הבטחות כלכליות לעובדים, מנהלת מעקב ובדיקות קפדניות על חברי ועד העובדים בכל הקשור לעבודתם,

הזירה המשפטית

גל ייצוגיות נגד מעסיקים שוטף את בית הדין האזורי לעבודה

אוגוסט 22, 2019

3 בקשות לאישור תביעות ייצוגיות הוגשו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מעסיקים שהפרו את זכויות עובדיהם. דניאל שקולניק מקריית ביאליק הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברה שעיסוקה במתן שירותי שמירה. זאת בטענה לפיה החברה פעלה שלא כדין ובאופן גורף בכך שנמנעה מהפרשה רטרואקטיבית של חלק המעביד של קרן ההשתלמות לעובדיה לאחר שסיימו 2 חודשי העסקה. לדברי שקולניק הוא הועסק על ידי החברה כמאבטח במתקנים שונים ובהסכם העבודה שלו צויין מפורשות כי החברה מתחייבת להפריש עבורו תשלומים חודשיים לקרן השתלמות בשיעור של 7.5% מהשכר, לאחר השלמת שני חודשי עבודה רטרואקטיבית בתוקף ממועד תחילת עבודתו. אולם לאחר סיום העסקתו,

הזירה המשפטית

למי שייך הלקוח? סוכנות הביטוח משאבים תובעת עובד לשעבר לאחר שלדבריה עזב את החברה ונטל את לקוחותיה

אוגוסט 15, 2019

מי שייך המבוטח? שאלת הבעלות על הלקוח תעמוד בקרוב שוב במרכזו של סכסוך משפטי בין סוכנות ביטוח לבין עובד לשעבר בסוכנות. משאבים סוכנות לביטוח (לשעבר חברת אלעד שמחוני) הגישה תביעה של 670 אלף שקל נגד עובד לשעבר שהועסק על ידה כנציג טלפוני במוקד המכירות. הסוכנות מנהלת מוקד מכירה המתמחה בשירות של מכירת פוליסות ביטוח בתחומים שונים בענף הביטוח ונציגיה מוכרים באמצעות הטלפון פוליסות ביטוח ללקוחותיה. נגד הנתבע שניהל תיקי לקוחות וקידם מכירות נטען, כי עשה שימוש פסול מצדו בסודות מסחריים ובמידע של החברה שהגיעו אליו במסגרת תפקידיו בחברה. השימוש נועד למטרת קבלת יתרון עסקי ותחרות בלתי הוגנת וישירה עם עסקיה של החברה, וכן לניצול (נטילה שלא

שגרירות תאילנד
הזירה המשפטית

מפוטרת משגרירות תאילנד תובעת 1.3 מיליון שקל על נישולה מזכויות עבודה בסיסיות

יוני 13, 2019

שגרירות תאילנד בישראל נתבעת לשלם 1.265 מיליון שקלים לשרמיין בנימין תושבת הרצליה שהועסקה בתפקיד עוזרת אישית לשגריר תאילנד בישראל ומתורגמנית במשך 17 שנים, עד למועד פיטוריה בחודש ספטמבר אשתקד. לטענת התובעת שגרירות תאילנד פעלה כאחרון המעסיקים, עשתה דין לעצמה, ובמשך 17 שנים נמנעה מלשלם לה ולו את זכויות העבודה הבסיסיות ביותר להן זכאי כל עובד. פעם אחר פעם נטען בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הציגה הנתבעת בפני התובעת מצגי שווא בכל הנוגע לזכאותה לזכויות וכספים, ובכך שללה ממנה באופן שיטתי ומתמשך את זכויותיה. בתביעה נאמר כי די בעובדה לפיה נמנעה הנתבעת כשיטה מלהציג בפני התובעת במשך 17

1 2 3 9