עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד נפגע בדרכו מבית הכנסת לביתו וטען שמדובר בתאונת עבודה / מאת עו”ד ג’ון גבע

אוגוסט 14, 2017

בית הדין: כאשר קיימת הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת אז אותה סטייה מנתקת את אירוע תאונתי פוטנציאלי מאותה הדרך ועל כן לא תיחשב כתאונת עבודה. המחוקק הוסיף שני חריגים לכלל זה וקבע, כי ליווי ילד לגן ועצירה לתפילת בוקר לא ייחשבו כהפסקה או סטייה של ממש מהדרך. במסגרת זו עלתה השאלה האם גם עצירה לתפילה בשעות הערב לא תיחשב כהפסקה או סטייה של ממש?

בית מגדל
הזירה המשפטית

ייצוגית: מגדל מחשבת את הקצבה המשולמת לעמיתים שלא על פי המקדמים בנספח הפוליסה

אוגוסט 14, 2017

לטענת המבקש, שבוטח בביטוח מנהלים מאז 1979, הקצבה המשולמת לו חושבה לפי מקדמים הגבוהים מאלו המפורטים בנספח הפוליסה. לדבריו, הפוליסות שהוצאו לו היו פוליסות הוניות שכונו בשם “ביטוח מעורב”, המזכות את המבוטח בסכום הוני חד פעמי או בתשלום קצבה חודשית מובטחת, אם המבוטח רכש נספח מיוחד

מטוס של אל על. צילום: ויקיפדיה
הזירה המשפטית

עובדים ממחלקת המפעילים בחטיבת התחזוקה באל על: החברה מפרה הסכם קיבוצי ולא משלמת תוספות שכר

אוגוסט 10, 2017

לטענת המבקשים, אל על החליטה להימנע מהחלת התוספת עבור “רישיון תעופתי” מסוג RT לקבוצת עובדים ממחלקת המפעילים בחטיבת התחזוקה שנדרשו לעבור הסמכה לקבלת הרישיון בעניין גרירת כלי טיס בנתב”ג

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד תבע מהמעסיק החזר נסיעות – בית הדין דחה את התביעה / מאת עו”ד ג’ון גבע

אוגוסט 10, 2017

בית הדין: דמי נסיעה נמנים על הזכויות הנלוות שיש לשלמן לעובד מדי חודש בחודשו, כהחזר תשלומים, ואשר הוצאו על-ידי העובד בפועל, בתקופת עבודתו. זכותו של העובד לקבל דמי נסיעה היא חלק מתנאי עבודתו וכזו היא אינה ניתנת לוויתור, הואיל ולא ניתן לדרוש מאדם להתייצב במקום עבודה, כאשר אין ביכולתו לממן את הנסיעה אליו

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד יצא להשתלמות ונפגע – האם הוא זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי? / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 31, 2017

בית המשפט: ייתכנו מקרים בהם פעילות נלווית לעבודה ככל שהיא קשורה לעבודה במידה סבירה, תחשב אף היא כתאונת עבודה. נקבע כי עצם העובדה שהתובע פנה לאכול ארוחת ערב בסיום הסיור, אינה מנתקת את הקשר בין האירוע לבין ההשתלמות

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיק חזר בו לאחר חתימה על הסכם עבודה – האם העובד זכאי לפיצוי? / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 24, 2017

בית הדין: במסגרת יחסי עובד-מעסיק יש לנהוג בתום לב מוגבר ובאמון הדדי. היקפה של חובת הגילוי במסגרת משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה עבודה רחבה יותר מהחובה החלה על צדדים למערכת יחסים חוזיים מסחריים רגילים

צילום: אילוסטרציה
דיני עבודה

ארבעה עובדים לשעבר מבקשים צו פירוק נגד כרמלים סוכנות לביטוח

יולי 24, 2017

העובדים לשעבר בסוכנות טוענים כי בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובתם תשלום של כ-755 אלף שקל. לטענתם, הסוכנות קיבלה למשרדה דרישה לתשלום הסכומים, אולם עד היום לא שילמה ולא הסדירה את תשלום חובותיה בגין הסכומים שנפסקו. עוד נטען כי למיטב ידיעתם, לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקלם או לממשם בהוצאה לפועל

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד פוטר לאחר שטען כי נשדד בדרכו להפקדת כספים עבור המעסיק / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 20, 2017

בית הדין: הנתבע לא הוכיח, כי התובע פוטר בנסיבות השוללות את זכאותו לפיצויי פיטורים. בנוסף נקבע כי זכות השימוע היא זכות יסוד של עובד המוקנית מכוח כללי הצדק הטבעי, המחייבים מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיק בטרם יוכרע גורלו

הזירה המשפטית

השקעות דיסקונט שללה מסמנכ”ל ומנהל כספים לשעבר מענקים שהיוו חלק מתנאי העסקתו

יוני 29, 2017

בנוסף הפרה החברה את התחייבותה המפורשת להתקשר עמו לאחר פרישתו בחוזה למתן שירותי ייעוץ. לטענת התובע במהלך 2015 הוא הודיע לחברה על רצונו לפרוש מהעבודה בשורותיה עקב חילוקי דעות מקצועיים עם בעלי השליטה הנוכחיים בחברה

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

ביה”ד הארצי לעבודה: ידיעה מוקדמת על כך שהשכר מותנה בהעברת תקציב העירייה לעמותה מהווה חלק מהסכם העבודה

יוני 29, 2017

בית הדין: המערער ידע שהעסקתו בעמותה והיכולת הכלכלית שלה לשאת בשכרו כפופה לכך שהעירייה תעביר לה תקציב ייעודי לכך וכי העברת התקציב כפופה לאישור משרד הפנים. ידיעה זו הופכת את שאלה העברת התקציב הייעודי מהעירייה לעמותה לתנאי העומד ביסודו של הסכם העבודה

1 2 3 4 5 9