עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד תבע מהמעסיק החזר נסיעות – בית הדין דחה את התביעה / מאת עו”ד ג’ון גבע

אוגוסט 10, 2017

בית הדין: דמי נסיעה נמנים על הזכויות הנלוות שיש לשלמן לעובד מדי חודש בחודשו, כהחזר תשלומים, ואשר הוצאו על-ידי העובד בפועל, בתקופת עבודתו. זכותו של העובד לקבל דמי נסיעה היא חלק מתנאי עבודתו וכזו היא אינה ניתנת לוויתור, הואיל ולא ניתן לדרוש מאדם להתייצב במקום עבודה, כאשר אין ביכולתו לממן את הנסיעה אליו

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד יצא להשתלמות ונפגע – האם הוא זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי? / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 31, 2017

בית המשפט: ייתכנו מקרים בהם פעילות נלווית לעבודה ככל שהיא קשורה לעבודה במידה סבירה, תחשב אף היא כתאונת עבודה. נקבע כי עצם העובדה שהתובע פנה לאכול ארוחת ערב בסיום הסיור, אינה מנתקת את הקשר בין האירוע לבין ההשתלמות

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיק חזר בו לאחר חתימה על הסכם עבודה – האם העובד זכאי לפיצוי? / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 24, 2017

בית הדין: במסגרת יחסי עובד-מעסיק יש לנהוג בתום לב מוגבר ובאמון הדדי. היקפה של חובת הגילוי במסגרת משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה עבודה רחבה יותר מהחובה החלה על צדדים למערכת יחסים חוזיים מסחריים רגילים

צילום: אילוסטרציה
דיני עבודה

ארבעה עובדים לשעבר מבקשים צו פירוק נגד כרמלים סוכנות לביטוח

יולי 24, 2017

העובדים לשעבר בסוכנות טוענים כי בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובתם תשלום של כ-755 אלף שקל. לטענתם, הסוכנות קיבלה למשרדה דרישה לתשלום הסכומים, אולם עד היום לא שילמה ולא הסדירה את תשלום חובותיה בגין הסכומים שנפסקו. עוד נטען כי למיטב ידיעתם, לחברה אין כיום נכסים נזילים שניתן לעקלם או לממשם בהוצאה לפועל

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד פוטר לאחר שטען כי נשדד בדרכו להפקדת כספים עבור המעסיק / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 20, 2017

בית הדין: הנתבע לא הוכיח, כי התובע פוטר בנסיבות השוללות את זכאותו לפיצויי פיטורים. בנוסף נקבע כי זכות השימוע היא זכות יסוד של עובד המוקנית מכוח כללי הצדק הטבעי, המחייבים מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיק בטרם יוכרע גורלו

הזירה המשפטית

השקעות דיסקונט שללה מסמנכ”ל ומנהל כספים לשעבר מענקים שהיוו חלק מתנאי העסקתו

יוני 29, 2017

בנוסף הפרה החברה את התחייבותה המפורשת להתקשר עמו לאחר פרישתו בחוזה למתן שירותי ייעוץ. לטענת התובע במהלך 2015 הוא הודיע לחברה על רצונו לפרוש מהעבודה בשורותיה עקב חילוקי דעות מקצועיים עם בעלי השליטה הנוכחיים בחברה

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

ביה”ד הארצי לעבודה: ידיעה מוקדמת על כך שהשכר מותנה בהעברת תקציב העירייה לעמותה מהווה חלק מהסכם העבודה

יוני 29, 2017

בית הדין: המערער ידע שהעסקתו בעמותה והיכולת הכלכלית שלה לשאת בשכרו כפופה לכך שהעירייה תעביר לה תקציב ייעודי לכך וכי העברת התקציב כפופה לאישור משרד הפנים. ידיעה זו הופכת את שאלה העברת התקציב הייעודי מהעירייה לעמותה לתנאי העומד ביסודו של הסכם העבודה

יחסי עבודה

ההסתדרות וועד עובדי כלל ביטוח עתרו לבית הדין האזורי נגד החברה

יוני 25, 2017

העותרים מבקשים מבית הדין להורות לחברה להקפיא את החלטתה לנכות את ימי השביתה משכר העובדים ולאפשר את כניסת חברי הוועד לבניין החברה ללא הפרעה.בנוסף מתבקש בית הדין להורות לחברה לפצות את נציגות העובדים בסך של כ-1.4 מיליון שקל בגין הפגיעה בחופש ההתארגנות

אילוסטרציה
דיני עבודה

עובדות לשעבר בשב”כ טוענות כי הוסתרה מהם תכנית פרישה מיטיבה המקנה תנאים מועדפים

יוני 22, 2017

לטענת התובעות, השב”כ לא מסר להם מידע שאילו היה נמסר היה מביא לכך שהן היו דוחות את פרישתן לתקופה קצרה יחסית, ובכך הן היו נכללות בתכנית של הטבות פרישה המסתכמת במאות אלפי שקלים לכל עובד

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד קיבל תוספת לשכר – האם היא תיכלל בפיצויי הפיטורים? / מאת עו”ד ג’ון גבע

יוני 22, 2017

בית הדין: שכר העבודה לעניין חישוב פיצויי הפיטורים, אינו משקף דווקא את השכר הכולל שמקבל העובד תמורת עבודתו. הרכיבים הרלוונטיים לחישוב פיצויי הפיטורים הם אלה שנקבעו בתקנות פיצויי פיטורים והם מורכבים משכר יסוד, מתוספת ותק, מתוספת יוקר המחיה ותוספת משפחה. בספרות המשפטית נשמעה ביקורת לעניין הסדר זה, הואיל וחישוב כאמור יוצר למעשה שתי מערכות שכר

1 2 3 4 5 9