משאבים- עמוד הבית

לשכת נשיא המדינה מערערת על הפנסיה התקציבית של חמש עובדות בבית הנשיא

יוני 11, 2020

על פי הערעור בית הדין טעה בקביעתו כי יש לראות בעובדות כעובדות קבועות לצורך קבלת פנסיה תקציבית וזאת באופן המנוגד הלכה הפסוקה לפיה אף אם נפלו פגמים בהעסקת עובד או עובדת בשירות המדינה, אין הדבר מקים באופן רטרואקטיבי הכרה כעובדי מדינה או הכרה בזכות להיות מבוטח בפנסיה תקציבית

בית חולים וולפסון. תמונה: ויקיפדיה
הזירה המשפטית

נדחתה תביעה למשיכת צבירה של פיצויים נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל ובית החולים וולפסון

פברואר 15, 2018

במרכז המחלוקת עמדה השאלה המשפטית הנוגעת לזכותה של התובעת, עמיתה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים, למשוך כספים שנצברו בקרן “על חשבון פיצויי פיטורים”. התובעת ערערה לבית הדין הארצי לעבודה

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד טען שעבד מעבר לשעות העבודה הרגילות – האם יינתן צו להנפקת דוח איכון שעשוי לסייע בהוכחת טענותיו? / מאת עו”ד ג’ון גבע ועו”ד שלומי הדר

ספטמבר 24, 2017

נפסק, כי לצורך קבלת צו המופנה לחברת סלולר, “די בתצהירו של המבקש לעניין מספר הטלפון שבו המבקש עשה שימוש, והמבקש לא נדרש להביא ראיות נוספות מעבר לתצהירו בעניין זה”

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיק אינו יכול להפריש כספים לעובד – כיצד עליו לפעול? / מאת עו”ד ג’ון גבע ועו”ד שלומי הדר

ספטמבר 6, 2017

ב-9 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (השופט אילן איטח, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר וכן נציגי הציבור שלמה כפיר וברכה סמו) בערעור שהגישה חברת י.ב. שיא משאבים בע”מ (המערערת) ואשר עסק, בין היתר, בשאלה, כיצד על מעסיק לנהוג בשעה שלא ניתן להפריש כספי פנסיה עבור עובדים בשל היעדר יכולת מעשית הנובעת מסירוב קרנות פנסיה או חברות ביטוח. ואלו עיקרי העובדות – המשיב הוא אזרח אריתריאה, אשר הועסק על ידי המערערת – חברה להספקת שירותי ניקיון. תקופת העסקתו של המשיב ארכה כ-16 חודשים. המשיב הגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בגין זכויות סוציאליות שונות

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

קיבלת תוספת בתלוש השכר – האם התוספת תיכלל בפיצויי הפיטורים / מאת עו”ד ג’ון גבע

אוגוסט 31, 2017

בפסיקה של בתי הדין לעבודה התפתח מבחן ההתניה. מטרתו של המבחן היא לבדוק אם התשלום שניתן לעובד היה מותנה בתנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה המצב – חדל התשלום. בתוך כך, תשלום ששולם לעובד ושאינו מותנה בתנאי או בגורם מיוחד, הוא חלק משכר היסוד או מהשכר הרגיל לעניין חישוב פיצויי פיטורים

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד נפגע בדרכו מבית הכנסת לביתו וטען שמדובר בתאונת עבודה / מאת עו”ד ג’ון גבע

אוגוסט 14, 2017

בית הדין: כאשר קיימת הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת אז אותה סטייה מנתקת את אירוע תאונתי פוטנציאלי מאותה הדרך ועל כן לא תיחשב כתאונת עבודה. המחוקק הוסיף שני חריגים לכלל זה וקבע, כי ליווי ילד לגן ועצירה לתפילת בוקר לא ייחשבו כהפסקה או סטייה של ממש מהדרך. במסגרת זו עלתה השאלה האם גם עצירה לתפילה בשעות הערב לא תיחשב כהפסקה או סטייה של ממש?

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד תבע מהמעסיק החזר נסיעות – בית הדין דחה את התביעה / מאת עו”ד ג’ון גבע

אוגוסט 10, 2017

בית הדין: דמי נסיעה נמנים על הזכויות הנלוות שיש לשלמן לעובד מדי חודש בחודשו, כהחזר תשלומים, ואשר הוצאו על-ידי העובד בפועל, בתקופת עבודתו. זכותו של העובד לקבל דמי נסיעה היא חלק מתנאי עבודתו וכזו היא אינה ניתנת לוויתור, הואיל ולא ניתן לדרוש מאדם להתייצב במקום עבודה, כאשר אין ביכולתו לממן את הנסיעה אליו

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד פוטר לאחר שטען כי נשדד בדרכו להפקדת כספים עבור המעסיק / מאת עו”ד ג’ון גבע

יולי 20, 2017

בית הדין: הנתבע לא הוכיח, כי התובע פוטר בנסיבות השוללות את זכאותו לפיצויי פיטורים. בנוסף נקבע כי זכות השימוע היא זכות יסוד של עובד המוקנית מכוח כללי הצדק הטבעי, המחייבים מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיק בטרם יוכרע גורלו

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

ביה”ד הארצי לעבודה: ידיעה מוקדמת על כך שהשכר מותנה בהעברת תקציב העירייה לעמותה מהווה חלק מהסכם העבודה

יוני 29, 2017

בית הדין: המערער ידע שהעסקתו בעמותה והיכולת הכלכלית שלה לשאת בשכרו כפופה לכך שהעירייה תעביר לה תקציב ייעודי לכך וכי העברת התקציב כפופה לאישור משרד הפנים. ידיעה זו הופכת את שאלה העברת התקציב הייעודי מהעירייה לעמותה לתנאי העומד ביסודו של הסכם העבודה

1 2 3 4