זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

בית הדין הארצי לעבודה: עובד שגנב ממעסיקו אינו זכאי לשימוע / מאת עו”ד ג’ון גבע

מאי 29, 2017

העובד הועסק כנהג משאית ופוטר לאור הודאתו, לפיה הוא גנב מהעסק סולר במספר הזדמנויות שונות. הוא הורשע במסגרת הסדר טיעון בשני אישומים של גניבה ונידון לשישה חודשי מאסר על תנאי ולקנס. בשל מעשיו, החליטו המעסיקים, בין היתר, לא לשלם לו את שכר עבודתו בגין החודשיים האחרונים בהם עבד. לפיכך, הגיש תביעה נגד מעסיקיו

עו"ד ג'ון גבע
דיני עבודה

פיצויי הפיטורים לא שולמו במועד? לא בהכרח מדובר בהלנה / מאת עו”ד ג’ון גבע

מאי 25, 2017

בית הדין ציין, כי כאשר חברה המנהלת קופת פיצויים מוסרת נתונים שגויים למעסיק, יש להימנע מהנפקת טופס 161 לעובד. במקרה דנן, הבירור שערכה הנתבעת בדבר היתרות העומדות לזכות התובעת למעשה היטיב עמה

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד חתם על כתב סילוק – האם באפשרותו לפנות לבית הדין? / מאת עו”ד ג’ון גבע

מאי 18, 2017

התובע שהועסק כמנקה רחובות טען, כי לאחר תקופה של כשנה וחצי בתפקידו, פוטר על ידי הנתבעת שהחתימה אותו על מסמך, לפיו הוא מוותר על זכויותיו. התובע פנה לבית הדין ועתר לקבלת הכספים המגיעים לו, בין היתר, בגין אי מתן הודעה מוקדמת, אי מתן זכות שימוע והחזר על אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות. תגובת הנתבעת – י.ב. שיא משאבים בע”מ: החברה נתונה לפיקוח חיצוני ושומרת על זכויות העובדים באשר הם

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד החל לעבוד אצל מתחרה – האם המעסיק זכאי לפיצוי? / מאת עו”ד ג’ון גבע

מאי 4, 2017

הנתבע עבד כטכנאי אלקטרוניקה שכיר אצל התובעת במשך מספר שנים עד שפוטר. במסגרת תפקידו תיקן כרטיסים אלקטרונים. בסמוך לתחילת עבודתו של הנתבע, נחתם הסכם העסקה בינו לבין הנתבעת.
ההסכם עודכן לאחר כשנה והוסף סעיף אי תחרות. התובעת פיטרה את הנתבע שהחל לעבוד אצל המתחרים

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובדת לא כשירה לסוג עבודתה – האם היא זכאית לשכר עד למציאת תפקיד אחר? / מאת עו”ד ג’ון גבע

אפריל 26, 2017

התובעת, הנדסאית כימיה בהכשרתה, עבדה במספר תפקידים אצל הנתבעת, כאשר לבסוף הוצבה במעבדה אנליטית לאבחון מים ושפכים ביחידה להנדסה סביבתית. סמוך לאחר מכן החלה לסבול מקשיי נשימה ומתסמינים שונים שהשפיעו על תפקודה ועל מצבה הבריאותי. התובעת הופנתה לרופא תעסוקתי, שקבע, כי איננה מתאימה לעבוד במעבדה

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עובד שלא קיבל מנוחה בת 8 שעות בין יום עבודה אחד למשנהו זכאי לתגמול בגין שעות נוספות / מאת: עו”ד ג’ון גבע

אפריל 20, 2017

התובע, מאבטח מתקנים במשרד הבטחון, התפטר מעבודתו ועתר לבית הדין בבקשה להורות לנתבעת לשלם לו כספים בגין שעות נוספות. לטענתו, זכאותו לשעות נוספות מבוססת על כך, שהוא עבד במשמרות סמוכות ללא שניתנה לו הפסקה בת 8 שעות כמתחייב על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. בנוסף טען, כי הוא זכאי לתשלום בגין שעות כוננות וכן עבור שעות נוספות שביצע במהלך קורס הכשרה של הנתבעת

הזירה המשפטית

הההסתדרות הכללית פנתה לבין הדין בבקשה להכריע בסוגיית היציגות בינה לבין ההסתדרות העובדים הלאומית במטרופלין תחבורה ציבורית

אפריל 6, 2017

לטענת ההסתדרות הכללית, היא הודיעה למטרופלין על מינוי חברי ועד פעולה מטעמה, אולם מיד לאחר מכן החלה ההסתדרות העובדים הלאומית להפעיל לחצים גדולים על העובדים ולשלוח לנהגי החברה מסרונים ואף לפנות אליהם טלפונית וזאת במטרה להודיע על יציגות

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובדת התפטרה לשם טיפול בבנה לאחר חופשת לידה – האם היא זכאית לפיצויי פיטורים? / מאת עו”ד ג’ון גבע

מרץ 30, 2017

התובעת טענה, כי הנתבעת לא שילמה לה את המשכורת האחרונה לעבודתה וכן לא שילמה לה פיצויי פיטורים למרות שקיימות נסיבות המזכות אותה בכך על פי ההסדר שבחוק. הנתבעת טענה, כי התובעת החלה לעבוד במקום עבודה חדש מיד לאחר התפטרותה, כך שלמעשה מה שהניע אותה לעזוב את מקום העבודה הוא לא הטיפול בבנה

1 2 3 4