הזירה המשפטית

הההסתדרות הכללית פנתה לבין הדין בבקשה להכריע בסוגיית היציגות בינה לבין ההסתדרות העובדים הלאומית במטרופלין תחבורה ציבורית

אפריל 6, 2017

לטענת ההסתדרות הכללית, היא הודיעה למטרופלין על מינוי חברי ועד פעולה מטעמה, אולם מיד לאחר מכן החלה ההסתדרות העובדים הלאומית להפעיל לחצים גדולים על העובדים ולשלוח לנהגי החברה מסרונים ואף לפנות אליהם טלפונית וזאת במטרה להודיע על יציגות

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובדת התפטרה לשם טיפול בבנה לאחר חופשת לידה – האם היא זכאית לפיצויי פיטורים? / מאת עו”ד ג’ון גבע

מרץ 30, 2017

התובעת טענה, כי הנתבעת לא שילמה לה את המשכורת האחרונה לעבודתה וכן לא שילמה לה פיצויי פיטורים למרות שקיימות נסיבות המזכות אותה בכך על פי ההסדר שבחוק. הנתבעת טענה, כי התובעת החלה לעבוד במקום עבודה חדש מיד לאחר התפטרותה, כך שלמעשה מה שהניע אותה לעזוב את מקום העבודה הוא לא הטיפול בבנה

דיני עבודה

ועד עובדי המשטרה הירוקה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית: המשרד להגנת הסביבה מתבקש לשלם למפקחים את שכרם בגין שעות נוספות

מרץ 23, 2017

עוד הורה בית הדין, להימנע מהעברת מסרים לעובדים הנוגעים לזכויותיהם בעת השביתה, להימנע מקליטת עובדי קבלן במקומם של עובדים שובתים ולאפשר לחברי הוועד לקדם את פעילותם הארגונית בחצר המפעל

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

האם התובעת הועסקה על ידי קבלן שירות או על ידי קבלן כוח אדם? / מאת עו”ד ג’ון גבע

מרץ 23, 2017

לטענת התובעת, מאחר והנתבעת היא קבלן כוח אדם, יש לראות אותה כעובדת המפעל בחלוף תשע חודשים ממועד תחילת עבודתה. הנתבעת טענה, כי היא אינה עונה להגדרת קבלן כוח אדם אלא היא פועלת כקבלן שירות בתחומי הניקיון והתחזוקה

זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

נקלטת לעבודה על ידי אדם ללא סמכות – האם אתה זכאי לשכר? / מאת עו”ד ג’ון גבע

מרץ 9, 2017

התובע עתר, בין השאר, לתשלום פיצויי הלנת שכר ופיצויי פיטורים. הנתבעת טענה מנגד, כי בינה לבין התובע לא שררו יחסי עבודה, הואיל והעובדת שקיבלה אותו לעבודה לא הייתה מוסמכת לקבלו

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

סירבת לקבל את העובד לעבודה בשל השקפה פוליטית? תתכונן לשלם פיצויים / מאת עו”ד ג’ון גבע

מרץ 2, 2017

לטענת התובע, הסיבה הבלעדית לדחיית מועמדותו להתקבל לעבודה נעוצה בעובדה שלמד באוניברסיטה באריאל. לטענתו, מדובר באפליה על רקע השקפת עולם וכן אפליה מחמת דעותיו. לטענת הנתבע, הוא לא ידע מהי השקפת עולמו של התובע ולכן לא התקיימה אפליה

מכבי שירותי בריאות
יחסי עבודה

מכבי מערערת על פסיקה בה נקבע כי ההסתדרות הלאומית היא הארגון היציג בבתי המרקחת שלה

מרץ 2, 2017

לטענת מכבי בערעור שהגישה לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין האזורי לא ייחס כל משקל לשאלה כיצד ישפיע ניתוק בתי המרקחת משרשרת השירותים הרפואיים בארגון על יתר החוליות שבשרשרת השירות, על היציבות בארגון כולו, וכיצד ישפיע הדבר על החולה. ההסתדרות הלאומית: טוב תעשה מכבי באם תפעל בהתאם להוראות הדין ותנהל מו”מ בתום לב לצורך הגעה להסכם קיבוצי

עו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

התובעת נפצעה כאשר יצאה מבית החולים לכיוון מקום העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה?

פברואר 16, 2017

התובעת נפלה וספגה חבלות באגן. לאחר האירוע פנתה התובעת לנתבע וביקשה שיכיר באירוע כתאונת עבודה. הנתבע טען, כי התובעת יצאה מביתה לבית החולים, לצורך בדיקות רפואיות של בעלה ולא לכיוון מקום העבודה

עו"ד ג'ון גבע
דיני עבודה

עיסוק סביר: מאפייני זכאותו של המבוטח לתגמולים בגין אובדן כושר עבודה

פברואר 9, 2017

התובע חלה במחלה המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית והנתבעת שילמה תגמולים בגין אובדן כושר עבודה מלא. לאחר מספר שנים עצרה הנתבעת את התשלום והחלה לגבות מחדש את הפרמיה בגין הביטוח בטענה, שהתובע עבד באופן מלא ורציף בעיסוקו כמנהל בית דפוס

חדשות

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה: רכבת ישראל מבקשת לבטל פסק דין שמחייבה לשלם לעובדים שנקטו בצעדים ארגוניים 80% מהשכר הרגיל

פברואר 2, 2017

רכבת ישראל הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב המחייב אותה לשלם לעובדי חטיבת מטענים בחברה ולעובדי חטיבת נוסעים (פקחים ומנהלי תחנות), שנקטו בצעדים ארגוניים (בין אם באופן מלא – עובדי חטיבת מטענים, ובין אם באופן חלקי – פקחים ומנהלי תחנות בחטיבת נוסעים) שכר ראוי בגובה 80% מהשכר הרגיל. זאת, לדברי רכבת ישראל, על אף שעובדי חטיבת מטענים שבתו שביתה מלאה בהוראת ועד העובדים החל מ-11 בפברואר 2015 ועד ה-14 בפברואר, ועל אף שעובדי חטיבת נוסעים ביצעו פחות מ-50% מעבודתם בלבד. כך, מציינת הרכבת, במשך כשלושה שבועות במהלך חודש פברואר

1 2 3 4