כלל ביטוח, צילום: פוליסה
הזירה המשפטית

ייצוגית נגד כלל ביטוח: ביצעה שינויים חד צדדיים בפוליסות ביטוח מנהלים

יולי 20, 2017

לטענת התובעים כלל ביטוח פעמיים הקטינה את רכיב החיסכון והגדילה את רכיב הריסק, אגב העברת הבעלות בפוליסה למעסיק חדש. נטען כי החברה אינה רשאית לבצע שינויים חד צדדיים בפוליסות וכדי להביא לשינויים עליה להציע אותם למבוטחים ולקבל את הסכמתם

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד איילון בטענה לגבייה לא חוקית של “תוספת” לפוליסה

יוני 29, 2017

לדברי המבקש, הוא רכש ביטוח רכב מאיילון, שזכתה אשתקד במכרז לביטוח רכב לעובדי מדינה, ולאחר שנערך חוזה הביטוח החליטה החברה לייקר את דמי הביטוח השנתיים בסך של 180 שקל (ייקור בשיעור של כ-7.5%), בטענה שאירעה “תקלה טכנית”

הזירה המשפטית

עתירה למתן צו על תנאי: רשות האוכלוסין ושר הפנים מסרבים להיעתר לבקשת חברת מריומה להעסיק מומחי ריתוך מחו”ל

מאי 11, 2017

לטענת העותרת, מנהליה טסו במיוחד לסין ומצאו מומחי ריתוך בעלי הידע והניסיון הנדרשים לעבודה במפעליה כמומחים זרים. לדבריה, המשיבים מתעקשים לכפות עליה להעסיק עובדים סינים השוהים בישראל שנבחנו אצלה ונמצאו כלא מתאימים לסטנדרט אותו היא מציבה

הזירה המשפטית

הסכם פשרה בין דן לבין שלושה מבכיריה: שכר הנטו יעמוד על כ-16 אלף שקל והם לא יועברו מתפקידם

מאי 4, 2017

הבכירים, טענו כי קידומם נעצר, נמנעו מהם תפקידים שהיו מגיעים להם והם הורחקו מתפקידים אותם מילאו. החברה מצדה הכחישה את הטענות. הצדדים הסכימו לקיים הליך גישור במטרה לנסות וליישב את המחלוקת

אילוסטרציה
הזירה המשפטית

אשטרום אינטרנשיונל נתבעת בטענה כי שללה את שכרה של אדריכלית שעבדה עבורה

אפריל 25, 2017

לדברי התובעת, הנתבעים סרבו לשלם לה את שכרה המוסכם ואת יתר זכויותיה הכספיות והתחמקו ממנה במשך זמן רב. עוד לטענתה, היא נתנה שירותי ניהול פרויקט וערכה תכניות אדריכליות ואולם הנתבעים ניהלו עמה משא ומתן שלא בתום לב והפרו את התחייבויותיהם

הזירה המשפטית

ארגון מקבלי גמלה מקג”מ: לחייב את הראל לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי שביטלה ב-1 בינואר 2017

מרץ 16, 2017

בתביעה נאמר, כי בדצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה של הפיקוח, לפיה לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש הפוליסה. נטען כי אי חידוש הפוליסה באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה הוא בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים

הזירה המשפטית

בקשת הסתלקות מייצוגית נגד מנורה מבטחים בנושא שלילת זכאות של מבוטחים לתגמולים בטענת התיישנות

מרץ 2, 2017

התובעת טענה כי החוק קובע שתקופת ההתיישנות לתשלום תגמולים מתחילה מהיום בו קמה למבוטח זכות התביעה, לפי תנאי חוזה הביטוח, ולא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. לדבריה, תשובת הנתבעת גורמת למבוטחים לזנוח תביעתם, שכן הם סבורים כי במקרים בהם חלה התיישנות מיום מקרה הביטוח אין הם זכאים לקבלת תגמולים

בית המשפט המחוזי תל אביב
הזירה המשפטית

ייצוגית נגד “יצוא חברה להשקעות”: בקשה להצהיר כי ענייני החברה מתנהלים לכאורה באופן המקפח את בעלי המניות מקרב הציבור

ינואר 26, 2017

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד יצוא חברה להשקעות מתל אביב הנסחרת בבורסה לניירת ערך בתל אביב. המבקש, יוסף שם טוב, משקיע בשוק ההון ומחזיק במניות החברה, מציין כי החברה הייתה פעם חברת השקעות אחזקת ציבורית מפוארת שהיו לה עסקים בתחום הבנקאות, התעשייה, הנדל”ן והמכשירים הפיננסיים. אולם בשנים האחרונות החברה לא ביצעה ואינה מבצעת שום פעילות עסקית פרט להחזקה פאסיבית של 86% ממניות בנק ירושלים. בבקשה נאמר, כי לצורך החזקה זו במניות בנק ירושלים מעסיקה החברה 16 עובדים ונושאי משרה, משרדים מהודרים במגדל שלום בתל אביב, רכב עם נהג, צוות אדמיניסטרציה נרחב ועוד, ובסך הכול

עו"ד ג'ון גבע
הזירה המשפטית

העובד נפל מסולם – האם המעסיק אחראי?

ינואר 19, 2017

בבית משפט השלום בקריות נדונה תביעתו של ח’אלד אבו ראס (“התובע”), נגד דגל מערכות אינסטלציה וכיבוי אש בע”מ (“הנתבעת”) ונגד הראל חברה לביטוח בע”מ (“חברת הביטוח”). שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין שניתן בינואר 2017, בהעדר הצדדים, מפי השופט דאוד מאזן. התובע הועסק בשירות הנתבעת, שבוטחה בפוליסת חבות מעסיקים על ידי חברת הביטוח. באחד הימים, עבד התובע באתר בנייה בעיר נצרת. במהלך העבודה קיבל התובע הוראה לעלות על סולם לצורך התקנת צינור ספרינקלרים, השוקל כ-30 קילוגרם. בעוד התובע מחזיק בצינור, החל לפתע הסולם להתנדנד וכתוצאה מכך נפל התובע מגובה של כשלושה מטרים (“האירוע”). התובע הובהל לבית החולים לצורך

1 2