משאבי אנוש

בנק ישראל בחן את השפעת זהות האחים הגדולים על הפרנסה

דצמבר 18, 2019

מחקר שנערך על ידי ד”ר יובל מזר ואורי זילבר מחטיבת המחקר של בנק ישראל בוחן – לראשונה בישראל – עד כמה הרכב המינים של האחאים (אחים ואחיות) במשפחה משפיע על הביצועים של ילדיה בשוק העבודה. בפרט, העבודה משווה בין גברים ונשים עם אחים בוגרים לגברים ונשים עם אחיות בוגרות. המחקר משתלב בדיון הכלכלי בסוגיית “Nature vs. Nurture” (תורשה מול סביבה) – מידת ההשפעה על השכר של תכונות או מאפיינים מולדים הקשורים במגדר, לעומת השפעות של הסביבה. תרומתו של המחקר הנוכחי בהשוואה לספרות בעולם היא בממצא שהשפעת ההרכב המגדרי של משק הבית בתקופת הילדות על השכר שונה משמעותית בקבוצות אוכלוסייה שונות.

חדשות

סקר החברות של בנק ישראל: המגזר העסקי ממשיך להתרחב

אוקטובר 31, 2019

סקר החברות לרבעון השלישי של 2019 ממשיך להצביע על התרחבות של פעילות המגזר העסקי. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי הוסיף לעלות ברבעון השלישי של 2019, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות. מאזן הנטו חיובי בענף השירותים ושלילי בענפי התעשייה והמסחר.  * מאזן הנטו שווה להפרש בין שיעור החברות והעסקים שדיווחו על עלייה בפעילות לבין שיעורם של אלה שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקלות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי. מאזן הנטו של התפוקה בתעשייה ברבעון האחרון שלילי ומובהק,ומשקף הערכה לגבי ירידה במכירות, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמספר העובדים. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות

מאמרים

בנק ישראל: העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה

אוגוסט 22, 2019

חטיבת המחקר של בנק ישראל מפרסמת היום דוח מקיף, המנתח את בעיית פריון העבודה הנמוך במשק הישראלי, ומציג המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה בשנים הקרובות. הניתוחים וההמלצות בדוח מבוססים הן על דיוני “ועדת הפריון” בראשות מנכ”ל משרד האוצר, הן על התייעצויות עם מגוון בעלי תפקידים במגזר הציבורי, העסקי ואנשי האקדמיה, והן על מחקרים שנערכו באקדמיה בארץ ובעולם, בבנק ישראל, ובמשרדי הממשלה. חלקים שונים של הדוח נידונו טרם פרסומו עם הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה השונים, שתרמו תובנות רבות לשיפורו. עם זאת, ההמלצות במסמך זה משקפות את עמדת בנק ישראל בלבד ואינן מחייבות את הגופים עמם התייעצנו. התוצר לשעת עבודה (פריון העבודה) בישראל

חדשות

בנק ישראל: השימוש במזומן עלה ב-4% ב-2018

יולי 25, 2019

בנק ישראל פרסם השבוע את סקירת מחלקת המטבע לשנת 2018. הסקירה כללה מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנת 2018. להלן הנקודות המרכזיות שעולות מהסקירה השנה: שווי מחזור המזומן בסוף שנת 2018 עמד על 85.9 מיליארד שקל, גידול של כ-4% לעומת הנתון המקביל אשתקד – דומה לממוצע הגידול של שלוש השנים האחרונות (5%) ונמוך מהממוצע בעשור האחרון (10%). החל משנת 2016 אנו רואים שינוי מתמשך – מחזור המזומן מוסיף לגדול, אם כי הגידול הולך ומתמתן. הרגלי השימוש במזומן ובאמצעי התשלום האחרים מושפעים כיום יותר מאשר בעבר משינויים בטכנולוגיה וברגולציה. בנק ישראל מעודד שימוש באמצעי תשלום מתקדמים שאינם מבוססי נייר, ובמסגרת

חדשות

“הלקוח הישראלי הוא לקוח טוב ביחס למקובל בעולם”: המאמצים להגדלת התחרות בענף הבנקאות נמשכים

יולי 1, 2019

אבנר זיו, מנהל חטיבת הטכנולוגיה בבנק ישראל, הרצה ביום א’ השבוע בכנס Fintech Junction והתייחס למערכת נתוני האשראי שהושקה על ידי הבנק באפריל 2019. לדבריו: “מטרותיה העיקריות של המערכה הן הגברת התחרות בתחום האשראי הקמעונאי, שיפור מעמדו של הלקוח, וחיזוק יכולותיהם של נותני האשראי לנהל את סיכון האשראי”.זיו ציין כי על פי הנתונים המתקבלים מהמערכת ניתן לראות כי הלקוח הישראלי הוא לקוח טוב ונוהג באופן אחראי ביחס למקובל בעולם, ואנו עדים לשיח שמתחיל להיווצר בקרב הציבור בנוגע לדרכים לשיפור דירוג האשראי.עוד הוסיף זיו, כי “כבר היום יותר מ-30 נותני אשראי במשק מדווחים מדי יום למערכת, בהם בנקים, חברות פינטק, גורמי

בנק ישראל. צילום: אסתר ענבר, ויקימדיה
יחסי עבודה

הסכם קיבוצי חדש בבנק ישראל: בוטל מנגנון העלאת השכר האוטומטית, הבנק תקלוט עובדים בחוזים אישיים

ינואר 2, 2019

בתום מו”מ ממושך נחתם הסכם קיבוצי חדש לעובדי בנק ישראל שקנה ככל הנראה שקט תעשייתי לקברניטי הבנק לעשור הקרוב. ההסכם כולל רפורמות ניהוליות שיאפשרו להנהלת הבנק גמישות רבה יותר בניהול המשאב האנושי, לצד צמצום פערי השכר בין דורות העובדים המקצועיים בבנק. לצד זאת יחולו על עובדי הבנק הסכמי המסגרת במגזר הציבורי בתקופת ההסכם נציגי אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, ההסתדרות, הנהלת בנק ישראל ונציגות עובדי הבנק חתמו היום (ד’) על הסכם קיבוצי חדש. ההסכם מוציא לדרך רפורמה משמעותית בתחום ניהול ההון האנושי בבנק ישראל שתוביל לדרך חדשה המאפשרת התמודדות ראויה להנהלת הבנק עם אתגרי שוק העבודה המודרני. ההסכם קובע

1 2