זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עובדת זכאית לפיצוי בשל התנהלות בחוסר תום לב במו”מ אף שלא נכרת לבסוף הסכם בין הצדדים

מרץ 19, 2018

בית הדין, קבע שיש לזכות את התובעת בפיצוי כספי, משום שהיה קורטוב של “חוסר תום לב” בדרך התנהלותו של נתבע, למרות שהיה מדובר בהסכמה כללית בלבד בין המועמדת למעסיק הפוטנציאלי ואף שהמועמדת המשיכה לנהל משא ומתן עם חברות אחרות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד התפטר לרגל העתקת מקום מגורים ויקבל פיצויי פיטורים

פברואר 19, 2018

בית הדין לא קבע כי מאחר והתקנות אינן מגדירות טווח זמן במסגרתו על העובד להתפטר על מנת שהתפטרותו תיחשב כנובעת מהעתקת מקום מגוריה של בת הזוג. כמו כן עצם העובדה שהתובע עשה מאמץ להתגבר על הקושי הכרוך במרחק שבין מקום המגורים למקום העבודה, אינה מנתקת את הקשר הסיבתי ואינה גורעת מזכותו לפיצויי פיטורים נוכח התקנות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

אי התייצבות לראיון עבודה עשויה לשלול זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

פברואר 12, 2018

בית הדין קיבל את גרסתו של התובע וקבע, כי נוכח נסיבות המקרה, היה ראוי ונכון להתחשב במצבו הרפואי של המערער. נהלי המוסד לביטוח לאומי אמנם מאפשרים לו לזמן מבוטחים לראיון בהתראה של יום אחד, אף חרף האמור, ככל שמבוטח טוען, כי אין באפשרותו להתייצב לראיון עבודה באופו מיידי, יש מקום להתחשב בכך.

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיקה לא ערכה פרוטוקול שימוע ותפצה את העובד

פברואר 5, 2018

בית הדין סבר, כי היה על המעסיקה כבר במעמד השימוע להחתים את התובע על פרוטוקול שימוע, על מנת שלא יעלו טענות לזיופו בהמשך. אם כי, השופט שדחה את רוב סעיפי התביעה, החליט להשית את העלויות המשפטיות של הנתבעת על התובע

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

פיטורי עובדת בהיריון שלא כדין גוררים עמם פיצוי משמעותי

ינואר 25, 2018

התובעת הועסקה כפקידה בשורות המעסיקה במשך כשנה עד למועד הפסקת עבודתה. באחד הימים שלחה התובעת מסרון לממונה עליה והודיעה שהיא לא מרגישה טוב והיא תשתדל להגיע לחצי היום השני. בבוקר שלמחרת שלחה התובעת מסרון נוסף והודיעה, כי היא מרגישה רע מאוד ובכוונתה לגשת לרופא. הממונה השיבה לתובעת, כי היא הודיעה על עזיבתה מאחר שעל דעת עצמה היא לא הגיעה בשל מחלה

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיקה טענה שהעניקה לעובדת הלוואה – בית הדין קבע שמדובר בבונוס כחלק משכר העבודה / מאת עו”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

ינואר 2, 2018

השופט גרס כי גרסתה של התובעת, לפיה מדובר בבונוס מסתברת והגיונית יותר מגרסת הנתבעת. בית הדין הדגיש, כי הדבר מתחדד נוכח העובדה שמדובר בסכומים ניכרים המשולמים במשך תקופה ארוכה ללא כל הסדרה הנוגעת להשבתם. כמו כן, התנהלות הצדדים ביחס לסכומים שניתנו מרמזת ומלמדת, שאין כל כוונה מצד הנתבעת לתבוע את השבתם

1 2 3 4 5