הזירה המשפטית

ייצוגיות: אקסלנס נשואה גמל ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מעלות את דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת

אוגוסט 21, 2017

לטענת התובע, לחברות קיימת זכות חריגה ויוצאת דופן להעלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מעמיתיהן באופן חד צדדי ללא קבלת הסכמתם, כאשר התנאי היחיד שנקבע הוא משלוח הודעה מקדימה על הכוונה להעלאה כאמור. התובע טוען כי החברות לא עמדו בתנאי המחייב

הזירה המשפטית

נדחתה ייצוגית נגד מנורה מבטחים שהוגשה בטענה שדמי הניהול הועלו שלא כדין

אוגוסט 17, 2017

בתביעה נטען כי החברה העלתה את דמי הניהול בשעה שבתקנון קרן הפנסיה נקבע רק שיעור דמי הניהול המרביים, ולא נקבעו בתקנון קריטריונים לעניין דמי הניהול שייגבו בפועל. ב-13 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין לפיו בקשת האישור דינה להידחות, בשל העדר עילת תביעה