דיני עבודה

ההסתדרות נגד עיריית רעננה: תובעת להקפיא מעבר של 350 עובדי עירייה לתאגיד עירוני

מאי 20, 2020

ההסתדרות: העובדים ששוהים בחל”ת נדרשו לחתום על הסכם המעבר לעמותה, תוך איום מפורש לפיו עובד שלא יחתום תופסק עבודתו לאלתר. תגובת העירייה: המדריכים יעברו להיות עובדי עמותה תוך שמירת רציפות והמשכיות של תנאי העסקתם. העסקתם דרך העמותה תייעל את מערך הספורט

אוטובוס אגד
יחסי עבודה

ההסתדרות: אגד הסעים מדללת את העובדים המאורגנים בחסות הקורונה

מאי 13, 2020

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשת צד בסכסוך קיבוצי לביטול זימונם לשימוע של חמישה מעובדי מחלקת תיירות חוץ בחברת אגד הסעים מראש העין (חברה בת של קבוצת אגד תעבורה) הנמצאים בחל”ת. לדברי ההסתדרות, פנייתה לבית הדין בקשה זו נועדה לבלום ניסיון של החברה לדלל את מספר העובדים המאורגנים בה, במטרה לכרסם ביציגותה, תוך פיטורים של פעיל בהתארגנות וחבר ועד הפעולה הנמנה על העובדים שזומנו לשימוע, וכל זאת תחת כסות של פיטורי צמצום וניצול משבר הקורונה. ההסתדרות מציינת בבקשתה כי ארבעה עובדים מאורגנים אחרים בחברה כבר פוטרו מאז הכרזתה על יציגותה בחברה. לדברי ההסתדרות היא הביעה בפני מנכ”ל

אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת
החיים בפנסיה

תביעה נגד הנהלת בתי המשפט: מנעה מהעוזרת המשפטית את זכותה לבחור כיצד לנהל את כספה ופגעה בה פיננסית

מרץ 5, 2020

הנהלת בתי המשפט נתבעת בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע לשלם 320 אלף שקל לעו”ד אורטל אללוף קיסיל שהועסקה על ידה בתפקיד עוזרת משפטית לשופטת בכירה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, במשך תקופה של 8 שנים וכ-5 חודשים. בתביעה נאמר כי על יחסי הצדדים חלים הוראותיו של הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם במחצית חודש דצמבר 2018 בין ממשלת ישראל להסתדרות, בעניין העסקת עוזרים משפטיים לשופטים בהנהלת בתי המשפט. לדברי התובעת במחצית חודש מאי אשתקד הגיעה השופטת לגיל פרישה, ובהתאם לכך יצאה לגמלאות, ובעקבות כך היא החליטה עוד קודם למועד הפרישה לסיים את תפקידה כעוזרת משפטית יחד עם פרישת השופטת, ולצאת לדרך

יחסי עבודה

הצרות בענף הכבאות נמשכות: הוועד פנה לבית המשפט כדי לקצר את שבוע העבודה

יולי 11, 2019

ההסתדרות וארגון הכבאים המקצועיים מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה להורות לרשות הארצית לכבאות הצלה ליישם את צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה בשכר חלק מעובדיה לאלתר, ולשלם להם את הפרשי השכר הנובעים מאי יישום הצו בצירוף פיצויי הלנה מלאים. לפני שבועיים, דיווחנו על תביעה של הוועד לשנות את מלבושם. לדברי המבקשים לפני כחמישה חודשים התגלתה להם התקלה באי יישום צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה, והם פנו אל הרשות והתריעו על קיומה של התקלה. בבקשה נאמר כי בחודש מרץ 2018 יושם קיצור שבוע העבודה במשק ובשירות הציבורי בכללו, וכי בתחילת חודש פבראר שנה התברר להסתדרות כי חלק מעובדי הרשות הארצית לכבאות הצלה

1 2 3