מאמרים

הכלכלנית הראשית חושפת את נתוני התעסוקה שהשאיר אחריו משבר הקורונה

מאי 7, 2020

מאז תחילת משבר הקורונה נרשמו בשירות התעסוקה והביטוח הלאומי מעל למיליון עובדים, רובם (88%) הוצאו לחל”ת. כמחצית מכלל העובדים המושבתים הגיעו מ-6 ענפים: חינוך, שירותי מזון ומשקאות, שירותים של משקי בית, קמעונאות, תעשייה ומסחר סיטוני. העובדים המושבתים השתכרו בממוצע כשליש פחות מהשכר הממוצע במשק. השכר הממוצע של אותם המושבתים היה 6,342 שקל לחודש אצל המעסיק האחרון בהשוואה לשכר הממוצע במשק בשנת 2019 שהיה 10,481 שקל לחודש. השכר הממוצע של המושבתים בענפים בעלי שכר גבוה יחסית דומה לשכר הממוצע של המושבתים המגיעים מענפים בעלי שכר נמוך. כך לדוגמה, בענף הפיננסי השכר הממוצע קרוב ל-19.2 אלף ₪ והשכר הממוצע של המושבתים בענף הזה הוא