משאבי אנוש

הסכמה: הכשרה תאפשר לנציגי ההסתדרות הלאומית להיכנס למשרדי החברה

יוני 28, 2018

הרקע: בבקשה שהגישה ההסתדרות נטען כי הכשרה פוגעת בהתארגנות בכך שהיא מונעת מנציגי ההסתדרות כניסה לחברה. הכשרה בתגובה: החברה מבקשת לפעול בדרך של הידברות באופן שיבטיח את חופש ההתארגנות תוך מניעת פגיעה בעבודה מעבר לסביר כפי שמורה הדין

בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay
הזירה המשפטית

ייצוגית נגד כלל ביטוח: נמנעת מלשלם גמלה עבור החודש הראשון לזכאות בביטוח מנהלים

מרץ 26, 2018

בבקשה נטען, כי כלל ביטוח דורשת ממבוטחיה בפוליסות ביטוח מנהלים להצהיר כי תחילת זכאותם לגמלה הינה מהחודש השני לפרישה, ובפועל מסרבת לקבל טפסים שבהם מצוינת תחילת הזכאות לגמלה ממועד הפרישה

הזירה המשפטית

בעקבות הפרשה של קריסת המרפסות בפרויקט “גינדי פארק חדרה”: אמיר (שלמה) נחום, לשעבר בעלי חברת אורתם סהר הנדסה, תובע את AIG, כלל ביטוח והראל

ינואר 30, 2018

נחום תובע 585 אלף שקל לכיסוי הייצוג המשפטי שלו בפרשה. AIG ביטחה את נושאי המשרה של אורתם סהר, כלל ביטוח ביטחה את החברה בפוליסת נושאי משרה ובפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, והראל ביטחה את החברה בביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר

משאבים- עמוד הבית

לעמוד ביעדים: 22 מנהלות ומנהלי מוקדי שירות התארחו במוקד התמיכה של CGS ישראל בנתניה

דצמבר 4, 2017

עודד שפירא, מנכ”ל חברת שירותי התמיכה הטכנית במיקור חוץ CGS ישראל, אירח במוקד החברה בנתניה 22 מנהלות ומנהלים ממוקדי שירות של מגוון ארגונים, למפגש בנושא עמידה ביעדי המוקד

הזירה המשפטית

ייצוגית נגד כלל ביטוח: מנכה מאחוזי הנכות שנמצאו בעקבות תאונה, אחוזי נכות ממחלה

ספטמבר 14, 2017

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 100 מיליון שקל הוגשה נגד כלל ביטוח לבית המשפט המחוזי בתל אביב. זאת, בטענה לפיה החברה מפירה את הוראות הפוליסה ונוהגת כלפי מוטביה בחוסר תום לב כאשר היא מנכה מאחוזי הנכות שנקבעו להם על בסיס הליקויים הרפואיים שנמצאו בעקבות תאונה, בהתאם לתקנות המל”ל, על ידי רופא החברה או מומחה אחר שאת חוות דעתו אימצה, אחוזי נכות ממחלה בגין אותם ליקויים רפואיים אשר לא הוכחו לפי נטל ההוכחה במשפט האזרחי ולא נקבעו בהתאם לתקנות המל”ל. לדברי המבקשת, חנה גולדברג, היא הייתה מבוטחת אצל כלל ביטוח בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים בשנת הלימודים 2009-2010, וכי

אדוארדו אלשטיין
חדשות

אי.די.בי חתמה על מזכר הבנות למכירת השליטה בכלל ביטוח ב-4.88 מיליארד שקל

ספטמבר 7, 2017

הנהלת אי.די.בי. פתוח מדווחת היום (ג’), כי דירקטוריון החברה אישר אתמול את ההתקשרות בהסכם עקרונות בלתי מחייב (מזכר הבנות) בנוגע למכירת כל המניות של כלל ביטוח שברשותה. שיעור האחזקות של אי.די.בי במניות החברה הינו 44.9%. רוכשת המניות היא חברת Huabang Financial Holdings Limited, המאוגדת באיי קיימן וניירות הערך שלה נסחרות בבורסה לני”ע בהונג קונג. Huabang תרכוש את מניות אי.די.בי פתוח במחיר של 4.88 מיליארד שקל. מחיר מניות אי.די.בי פתוח נקבע על פי סך ההון שלה כפי שהשתקף מדוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2017, כשהוא מוכפל בשיעור ההחזקה שתהוונה המניות הנמכרות מהונה המונפק של החברה במועד השלמת העסקה. התמורה הכוללת תותאם

איציק אסטרייכר
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

האיום הגדול על קרנות הפנסיה: ירידה צפויה בהכנסות של יותר מ-72 מיליון שקל / מאת איציק אסטרייכר

אוגוסט 31, 2017

זאת, מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל

1 2 3 4