משאבי אנוש

מחקר בנק ישראל: ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתפקודם בשטח

פברואר 5, 2018

המחקר עושה שימוש בנתוני כוח האדם של מדינות ה-OECD ומגיע למסקנה כי רמת מיומנויות העבודה הבסיסיות של העובדים המשכילים במגזר הפרטי בישראל גבוהה מזו של העובדים המשכילים במגזר הציבורי. אם כי פער התשואות בישראל בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי דומה לממוצע של שאר המדינות בקרב הגברים וגבוה יחסית בקרב הנשים